Kontakta oss på Vakin

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–15´4:00

Fler kontaktuppgifter
Skriv ut

Förpackningsinsamling för flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Vi ska bli bäst i världen på återvinning. Så här bidrar du som fastighetsägare av flerbostadshus.

Nu kan du registrera fastighetsnära insamling av förpackningar

Fastighetsägare av flerbostadshus, bostadsrättsföreningar eller samfälligheter kan från 2024 få bidrag för förpackningsinsamling. För att få bidraget behöver du ha påbörjat insamling och på egen hand skrivit avtal med en Vakins godkända entreprenörer. Du behöver sedan registrera din fastighets insamlingssystem (behållare och förpackningstyper) på Mina Sidor.

Soprum

Tilsammans återvinner vi fler förpackningar!

Vad händer den 1 januari 2024?

Den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av hushållens förpackningsavfall från producenterna. Insamlingen ska ske genom fastighetsnära insamling (FNI) eller återvinningsstationer (ÅVS).

Förändringen sker i flera steg, med införande av fastighetsnära insamling senast 1 januari 2027. Då ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling.

Precis som idag ska producentorganisationerna betala för insamlingen.

 • Vakin auktoriserar entreprenörer som samlar in förpackningar i soprum i flerbostadshus, samfälligheter och samlokaliserade verksamheter. Godkända entreprenörer hittar du nedan.
 • Vakin tar över återvinningsstationerna runt om i våra kommuner där privatpersoner kan lämna förpackningar.
 • Förpackningarna transporteras till en omlastningsstation.
 • Producentorganisationerna hämtar förpackningarna och ser till att de återvinns.

Vakin har i dagsläget tre godkända entreprenörer som kommer få samla in förpackningar från flerbostadshus i våra tre kommuner. Dessa är Stena Recycling, Ragnsells och Prezero.

Fastighetsägare som redan samlar in förpackningar i soprum och har avtal med en av dessa godkända entreprenörer kan fortsätta som tidigare. Om din nuvarande entreprenör inte är auktoriserad så kan du uppmuntra den att höra av sig till Vakin för auktorisering.

Fastighetsägare som ännu inte har fastighetsnära insamling, men som vill börja, tecknar ett nytt avtal direkt med en av dem.

Fastighetsägaren betalar entreprenören som hämtar förpackningar, enligt avtal. För att du som fastighetsägare av flerbostadshus ska få bidrag för förpackningsinsamlingen behöver du först registrera din fastighets insamlingssystem (behållare och förpackningstyper). Det gör du via Mina Sidor på vakin.se.

Bidraget kommer att betalas ut av Vakin kvartalsvis i efterskott, som ett avdrag på fakturan.

Vi vill öka insamlingen av förpackningar och göra det enkelt för dina hyresgäster att sortera rätt. Branschorganisationen Avfall Sverige har tagit fram en särskilt anpassad kommunikation och skyltar till soprum för dig som är fastighetsägare av flerbostadshus. Du hittar den på: sverigesorterar.se Länk till annan webbplats.

Vad behöver du som fastighetsägare av flerbostadshus göra?

Beroende på om du redan idag har insamling eller kommer att börja, finns här information till dig.

Om din fastighet har fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar idag kommer det ske vissa förändringar vid årsskiftet. Här hittar du mer information om vad det innebär.

 • Som fastighetsägare av flerbostadshus ansvarar du för att ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av oss från och med 1 januari 2024. Om de inte är det behöver du kontakta en ny godkänd entreprenör. Du hittar våra godkända entreprenörer som vi skrivit avtal med högre upp här på sidan.
 • Är din nuvarande entreprenör godkänd av oss kan du såklart fortsätta använda dem. Om din nuvarande entreprenör inte är auktoriserad så kan du uppmuntra dem att höra av sig till Vakin för auktorisering.
 • Du fortsätter ha kontakt direkt med din entreprenör och de fakturerar enligt sin prislista.
 • För ändringar av ditt abonnemang eller frågor kring tjänsten kontaktar du entreprenören direkt.
 • För att du som fastighetsägare av flerbostadshus ska få bidrag för förpackningsinsamlingen behöver du registrera din fastighets insamlingssystem (behållare och förpackningstyper). Det gör du via Mina Sidor på vakin.se.
 • Bidraget kommer att betalas ut av Vakin kvartalsvis i efterskott, som ett avdrag på fakturan.
 • Bidraget grundar sig på ersättningsmodellen som är beslutad av Naturvårdsverket och skiljer sig från kommun till kommun.
 • Utöver mat- och restavfall ska förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas sorteras ut.
 • Har du fastigheter i andra kommuner än Umeå, Vindeln och Nordmaling? Då kan det vara andra regler som gäller för de fastigheterna.

Nu är det dags för dig som hyresvärd och bostadsrättsförening att börja fundera på fastighetsnära insamling (FNI). 2027 ska du som fastighetsägare av flerbostadshus erbjuda insamling inom fastigheten. Därför kan det vara bra att redan nu se över förutsättningarna.

Några snabba fakta

 • Fastighetsägare som vill börja med fastighetsnära insamling tecknar ett avtal med en av Vakins godkända entreprenörer. Det är fastighetsägarens ansvar att ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av oss från och med 1 januari 2024.
 • Du hittar våra godkända entreprenörer som vi skrivit avtal med högre upp här på sidan.
 • För att du ska få bidrag för förpackningsinsamlingen behöver du registrera din fastighets insamlingssystem (behållare och förpackningstyper). Det gör du via Mina Sidor på vakin.se.
 • Bidraget grundar sig på ersättningsmodellen som är beslutad av Naturvårdsverket och skiljer sig från kommun till kommun.
 • Utöver mat- och restavfall ska förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas sorteras ut.
 • Har du fastigheter i andra kommuner än Umeå, Vindeln och Nordmaling? Då kan det vara andra regler som gäller för de fastigheterna.

Har du frågor?

Om du som fastighetsägare har frågor kring var som gäller kring förpackningsinsamlingen, kontaka Kundservice via vårt kontaktformulär.

Fakta

 • Den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av
  hushållens förpackningsavfall, från producenterna. Insamlingen ska
  ske genom fastighetsnära insamling eller återvinningsstationer (ÅVS).
 • Den 1 januari 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling.
 • Producentansvarsorganisationerna (producenterna) ska betala för insamlingen.
 • Vakin har i dagsläget tre auktoriserade entreprenörer som samlar in förpackningar från flerbostadshus: Stena Recycling, Ragnsells och Prezero.
 • Utöver mat- och restavfall ska förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas sorteras ut.

Informationsträffar

Vakin tackar er alla för visat intresse vid de digitala informationsträffarna.

Här hittar du presentationenerna (PDF):

Presentation vid mötet för fastighetsägare Umeå Pdf, 569.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation vid mötet för fastighetsägare i Nordmaling och Vindeln Pdf, 572.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Nedan har vi sammanställt en del av frågorna och svaren från informationsträffarna 7/11-2023.

1. Vad händer 2024?
Svar: Den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av hushållens förpackningsavfall från producenterna. Insamlingen ska ske genom fastighetsnära insamling (FNI) eller återvinningsstationer (ÅVS).

2. Vem har bestämt det här med FNI?
Svar: Det är ett regeringsbeslut. Läs mer här: https://www.regeringen.se/artiklar/2022/07/nya-forbattrade-regler-om-forpackningsinsamlingen/ Länk till annan webbplats.

3. Vem betalar och hur går det till?
Svar: Precis som idag är det producenterna som ska betala för insamlingen av förpackningar. Under övergångsperioden 2024 till 2027 kommer producenterna att betala ut ett bidrag till kommunen för insamlingsuppdraget. Bidraget grundar sig på en ersättningsmodell som är beslutad av Naturvårdsverket och ersättningen skiljer sig från kommun till kommun. Bidraget kommer i sin tur att betalas ut av Vakin kvartalsvis i efterskott till fastighetsägare med FNI, som ett avdrag på fakturan. För att få bidraget behöver du som fastighetsägare registrera din fastighets insamlingssystem (behållare och förpackningstyper) på: Mina Sidor på vakin.se

4. Är det frivilligt att ha FNI?
Svar: Ja, det är frivilligt att ha FNI fram till och med 31/12-2026. Vakin ser dock positivt på att hyresgästerna i flerbostadshus ges möjlighet att sortera ut sina förpackningar fastighetsnära och därmed bidra till att minska restavfallsmängderna.

5. Vad händer 2027?
Svar: 1 januari 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling (FNI). Tanken är att bidraget till fastighetsägare av flerbostadshus ska försvinna och i stället ska insamlingen av förpackningar ske som en del av den vanliga avfallshämtningen.

6. Hur påverkar det mig som redan har fastighetsnära insamling?
Svar: Om du redan idag har avtal med en av Vakins auktoriserade entreprenörer, Stena Recycling, Ragnsells eller Prezero så fortsätter du som vanligt. Om din nuvarande entreprenör inte är auktoriserad så kan du uppmuntra den att höra av sig till Vakin för auktorisering. Om du däremot inte har avtal med en av våra godkända entreprenörer så behöver du anlita en av dem som är det. Det som är det positiva är att du får bidrag för hämtningen av förpackningar.

7. Om man har avtal med någon som inte är auktoriserad som sträcker sig över årsskiftet, måste man då ha ytterligare avtal?
Svar: Ja, eftersom det är Vakins uppdrag att samla in förpackningar från 1 januari 2024 så måste du ha ett avtal med en av Vakins godkända entreprenörer. Uppmana gärna entreprenören som inte är auktoriserad att göra detta, om inte så kan de inte längre utföra uppdraget hos er.

8. Hur mycket är bidraget i de olika kommunerna och hur man kommit fram till summan?
Svar: För Umeå är bidraget 246 kr, Nordmaling 448 kr och i Vindeln 391 kr per hushåll och år om du sorterar ut alla fraktionerna.

9. Hur har man kommit fram till bidragets storlek?
Svar: Bidraget grundar sig på en ersättningsmodell som är beslutad av Naturvårdsverket och ersättningen skiljer sig från kommun till kommun.

10. Vilka fraktioner ska sorteras ut?
Svar: Utöver mat- och restavfall ska förpackningar av papper, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas sorteras ut.

11. Ska samtliga fastighetsägare ha sortering på fastigheten från och med 2027 oavsett hur många lägenheter man har?
Svar: Ja, alla ska erbjuda FNI, men det är inte klart i dagsläget om fastigheter med få lägenheter (kring 4 lägenheter eller färre) kan använda sig av samma system som villaägare kommer att få.

12. Får man soptunnorna till FNI från entreprenören?
Svar: Ja

13. Hur många soptunnor behöver man till exempel om man har 30 lägenheter?
Svar: Det finns informationsmaterial på Vakins hemsida, NOA 18 och Avfall Sveriges handbok om avfallsutrymmen. Du kan prata med din entreprenör som hämtar förpackningarna och även vända dig till Vakin för rådgivning.

14. Vem kan man vända sig till om man behöver hjälp med att planera för FNI?
Svar: Du kan vända dig till Vakin för rådgivning. Hör av dig till vår kundservice så hjälper vi dig. Det finns även informationsmaterial på Vakins hemsida, NOA 18 och Avfall Sveriges handbok om avfallsutrymmen.

15. Hur ska fastighetsägare agera där det inte finns markyta för att placera tunnor för FNI enligt de regler som finns på sin fastighet?
Svar: Ett tips kan vara att skapa sig en uppfattning av utrymmesbehovet och vilka förutsättningar som finns på fastigheten. Det är viktigt att fastighetsägaren startar utredningsarbetet omgående så att det finns en lösning innan 2027. Vakin hjälper gärna till med rådgivning.

Vakin hjälper gärna till med rådgivning.

16. Kan fastigheter dela behållare för insamling av förpackningar?
Svar: Ja, fastigheter kan dela kärl för insamling, det uppfyller fortfarande kravet på FNI om fastigheterna är närliggande. Däremot behöver kommunen godkänna att gemensamma behållare används.

17. Kommer återvinningsstationerna att finnas kvar efter 2027?
Svar: Ja, men inte alla. Antalet kommer att anpassas efter att service finns fastighetsnära och ha fokus på större och skrymmande förpackningar i papper och plast.

18. Var ska man samla in batterier och lampor efter 2027?
Svar: El-avfall är ett annat producentansvar och påverkas inte av kravet på FNI. Du kan lämna in dem på våra återvinningscentraler eller i större butik som säljer batterier och lampor. Läs mera på deras hemsida: el-kretsen.se/ butiksinsamling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även kontakta din entreprenör och se efter om de kan erbjuda den tjänsten. Vakin anser det viktigt att el-avfall sorteras ut separat så det inte hamnar i restavfall som går till förbränning i stället för att materialåtervinnas.

19. Finns det några planer på kärl med flera fraktioner (invändigt uppdelade) som kan ta mindre plats för mindre fastigheter?
Svar: Vakin tittar just nu på olika lösningar för villaägare som kanske även kan passa fastigheter med få (kring 4 eller färre) lägenheter.

20. Ska vi som bostadsrättsförening som har avtal med Vakin ytterligare ha ett avtal med auktoriserad entreprenör?
Svar: Ja, fram till och med 31/12-2026.

21. Hur mycket är felsorterat i gröna soptunnan idag?
Svar: ca. 1/3 är rätt sorterat, 1/3 är matavfall och 1/3 är förpackningar. Alltså är ungefär 2/3 i den gröna tunnan för restavfall felsorterat.

Vakin tackar er alla för visat intresse vid den digitala informationsträffen.

Här hittar du presentationen (PDF). Pdf, 566.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Nedan har vi sammanställt en del av frågor och svar från informationsträffen:

Hur vet fastighetsägaren att en leverantör är godkänd hos Vakin?
Svar: De entreprenörer som är godkända av Vakin läggs ut här på hemsidan. vakin.se/forpackningar

När kommer listan med godkända entreprenörer att finnas?
Svar: Hemsidan uppdateras eftersom när vi fått entreprenörer som auktoriserat sig.

Betyder det att fastighetsägare ska anlita en entreprenör och betala dessa månatligt och invänta bidraget från Vakin?
Svar: Ja man behöver ha anlitat en entreprenör för att få bidraget.

Ska fastighetsägaren erbjuda fastighetsnärainsamling av alla typer av förpackningar eller kan man till exempel hänvisa att glas ska lämnas till närmsta återvinningsstation?
Svar: Från 2027 behöver alla fraktioner kunna hämtas fastighetsnära, dvs pappersförpackningar, plastförpackningar, glasförpackningar (färgat och ofärgat) samt metallförpackningar.

Baseras ersättning på volym/vikt förpackningar per hushåll eller blir det en schablon på antalet hushåll?
Svar: Schablon per hushåll samt förpackningsmaterial.

Om en förening idag har ett avtal med en entreprenör för insamling och deras skyltar i soprummen, kommer de att behöva bytas?
Svar: Det går bra att använda befintliga skyltar. Det finns skyltmaterial och informationsmaterial på sverigesorterar.se