Brunnslockspoesi

Gjuts in i brunnslock för generationer framåt

Den underjordiska världen

På gatorna i städer och samhällen finns brunnslock som vi passerar, utan att tänka på alla ledningar och rör som finns under dem. Med nära 300 mil ledningar för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten) i våra tre kommuner, vill vi genom Brunnslockspoesin slå ett slag för ”den underjordiska världen”. Det här är ett bra sätt att uppmärksamma den dolda men livsviktiga infrastrukturen under marken. Vakin har varit med i
brunnslockspoesi-arrangemanget sedan 2022.

2023 års brunnslockspoesi

Uppdraget att skriva 2023 års brunnslockspoesi tilldelades den prisade poeten och författaren Ann Jäderlund. Hennes dikt har gjutis in i brunnslock som läggs ut på gator och torg runt om i Sverige, även i Umeå, Vindelns och Nordmalings kommuner, för att upptäckas och läsas i generationer framåt. Befintliga brunnslock flyttas till andra platser i våra kommuner där de återanvänds.

Så här lyder dikten:
Ljud inifrån
Hoppet ifall det hör
Själva blåsten öppnar jorden
Livslängden nere i jorden
Det kan vara havet som rör sig
Det kan vara vattnet som ännu lever


2023 års brunnslockspoet

Uppdraget att skriva 2023 års brunnslockspoesi tilldelades den prisade poeten och författaren Ann Jäderlund. Hennes dikt har gjutis in i brunnslock som läggs ut på gator och torg runt om i Sverige, även i Umeå, Vindelns och Nordmalings kommuner, för att upptäckas och läsas i generationer framåt. Befintliga brunnslock flyttas till andra platser i våra kommuner där de återanvänds.

Så här lyder dikten:
Ljud inifrån
Hoppet ifall det hör
Själva blåsten öppnar jorden
Livslängden nere i jorden
Det kan vara havet som rör sig
Det kan vara vattnet som ännu lever

Om Ann Jäderlund

Ann Jäderlund är född 1955 och bosatt i Stockholm. Hon debuterade 1985 med diktsamlingen Vimpelstaden och har sedan dess givit ut nio diktsamlingar och två barnböcker. 2022 kom samlingsvolymen Dikter 1985-2019. Hon har även översatt dikter av Emily Dickinson. Hon är flerfaldigt prisbelönt och har bland annat fått De Nios stora pris, Aftonbladets kulturpris, Gerard Bonniers lyrikpris, Bellmanpriset och Sveriges Radios lyrikpris.

Om Ann Jäderlund

Ann Jäderlund är född 1955 och bosatt i Stockholm. Hon debuterade 1985 med diktsamlingen Vimpelstaden och har sedan dess givit ut nio diktsamlingar och två barnböcker. 2022 kom samlingsvolymen Dikter 1985-2019. Hon har även översatt dikter av Emily Dickinson. Hon är flerfaldigt prisbelönt och har bland annat fått De Nios stora pris, Aftonbladets kulturpris, Gerard Bonniers lyrikpris, Bellmanpriset och Sveriges Radios lyrikpris.


Fakta brunnslockspoesi

Idén med brunnslockspoesi föddes 2018 då Göteborgs Stads jubileumssatsning Rain Gothenburg fick möjligheten att göra något på de brunnslock som gjuts och läggs ut i staden.


Brunnslockspoesi tar poesin till gatan och skapar samtidigt medvetenhet om den dolda infrastrukturen under mark. En infrastruktur som ger oss rent vatten och som transporterar bort både regnvatten och avloppsvatten för att renas och slutligen hamna i våra sjöar och hav.


Brunnslockspoesin har nu etablerat sig och sprids vidare ut i Sverige. Förutom Göteborg anslöt sig under 2021 även VA SYD – som omfattar kommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö i Skåne. Under 2022 gick Vakin med kommunerna Umeå, Vindeln och Nordmaling samt även Uppsala Vatten med i Brunnslockspoesin.


Tidigare Brunnslockspoeter är: Lina Ekdahl (2019), Gunnar D Hansson (2020) som valde att kliva åt sidan för att lyfta fram Anna Greta Wide, Malte Persson (2021), Mariam Naraghi (2022) och Ann Jäderlund (2023).


Under Umeå Littfest, 15 mars 2024, kommer den sjätte brunnslockspoeten utses.

På plats! Första brunnslocket med en dikt av Mariam Naraghi läggs på plats på Rådhustorget i Umeå.

Skapa medvetenhet! Brunnslocken skapar medvetenhet om den dolda infrastrukturen under marken.

Littfest! Under Umeå Littfest den 15 mars 2024 kommer den sjätte brunnslockspoeten utses.

Vakin ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning på uppdrag av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommuner. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället