Östersjön - från sött till salt

Fotoutsällning i samarbete mellan Vakin och Johan Hammar

Vad betyder vatten för dig?

I vårt samarbete med Johan Hammar vill vi bjuda med dig på vattnets resa från sött till salt. Vatten vi njuter av som dryck, uppfräschning, utsikt eller nöje.
Bilderna visar vattenmiljöer och vattendrag från norr till söder, från sött till salt. Vi vill inspirera dig till tankar om vattnets betydelse.
Vad betyder vatten för dig och hur använder du det?

Världens längsta flyttning

Silvertärnan flyttar längst av alla fåglar

Silvertärnan är den fågel i världen som flyttar längst. Från sinahäckningsområden på öar och skär längs hela svenska ostkusten flyger den ner till packiskanten vid Antarktis för att övervintra. På Vitskär i Hälsingland ringmärktes en silvertärnsunge i slutet av juni 2003. I början av december samma år hittades den död på Stewart Island på Nya Zeeland. Den hade då flugit 17 510 kilometer, vilket ger en indikation om silvertärnornas helt makalösa flyttning.

Silvertärnorna återvänder och börjar häcka längs ostkusten när de är tre–fyra år. Sedan gör de den långa flyttningen mellan Arktis och Antarktis varje år. Fram och tillbaka. En silvertärna kan bli över 30 år och flyger under sin livstid ungefär samma sträcka som månen och tillbaka. Det häckar ungefär 34 000 par silvertärnor i Sverige och antalet har ökat ordentligt sedan 1950-talet.


Världens längsta flyttning

Silvertärnan är den fågel i världen som flyttar längst. Från sinahäckningsområden på öar och skär längs hela svenska ostkusten flyger den ner till packiskanten vid Antarktis för att övervintra. På Vitskär i Hälsingland ringmärktes en silvertärnsunge i slutet av juni 2003. I början av december samma år hittades den död på Stewart Island på Nya Zeeland. Den hade då flugit 17 510 kilometer, vilket ger en indikation om silvertärnornas helt makalösa flyttning.

Silvertärnorna återvänder och börjar häcka längs ostkusten när de är tre–fyra år. Sedan gör de den långa flyttningen mellan Arktis och Antarktis varje år. Fram och tillbaka. En silvertärna kan bli över 30 år och flyger under sin livstid ungefär samma sträcka som månen och tillbaka. Det häckar ungefär 34 000 par silvertärnor i Sverige och antalet har ökat ordentligt sedan 1950-talet.

Blåstångens skogar

Ett myller av liv i undervattensskogar

På hårda bottnar med klippor och stenar bildar blåstången stora undervattensskogar. Här finns ett myller av liv och dessa undervattensskogar är den mest artrika miljön i Östersjön. Utbredningen på djupet bestäms av hur långt ljuset når. I ett grumligt vatten med mycket näringsämnen och algblomning hindras ljuset och blåstången kan därmed inte växa så djupt.

Utbredningen av blåstång minskade kraftigt i takt med att Halterna av näringsämnen ökade men nu börjar utbredningen av blåstång öka igen. På vissa platser växer blåstången på samma djup idag som på 1940-talet. Det är tack vare att vi har minskat tillförseln av näring från land.

Blåstången är skildkönad. Det betyder att vissa tångruskor är hanar och andra honor. Stilla fullmånekvällar i maj och juni släpper tångplantorna ut miljarder ägg och spermier i en synkroniserad parning. Om det befruktade ägget hittar en ledig plats att fästa på, börjar det växa till en ny tångruska. Där kan den sitta i många år och man tror att de kan bli upp emot 50 år gamla.

Blåstångens skogar

Ett myller av liv i undervattensskogar

På hårda bottnar med klippor och stenar bildar blåstången stora undervattensskogar. Här finns ett myller av liv och dessa undervattensskogar är den mest artrika miljön i Östersjön. Utbredningen på djupet bestäms av hur långt ljuset når. I ett grumligt vatten med mycket näringsämnen och algblomning hindras ljuset och blåstången kan därmed inte växa så djupt.

Utbredningen av blåstång minskade kraftigt i takt med att Halterna av näringsämnen ökade men nu börjar utbredningen av blåstång öka igen. På vissa platser växer blåstången på samma djup idag som på 1940-talet. Det är tack vare att vi har minskat tillförseln av näring från land.

Blåstången är skildkönad. Det betyder att vissa tångruskor är hanar och andra honor. Stilla fullmånekvällar i maj och juni släpper tångplantorna ut miljarder ägg och spermier i en synkroniserad parning. Om det befruktade ägget hittar en ledig plats att fästa på, börjar det växa till en ny tångruska. Där kan den sitta i många år och man tror att de kan bli upp emot 50 år gamla.


Gemensamt innanhav

Östersjön omges av nio länder

Östersjön är idag nästan helt omringad av land. Nio länder omger havet. Det är Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Ryssland och Finland. Själva avrinningsområdet, alltså det område vars vatten rinner till Östersjön omfattar ytterligare fem länder: Norge, Tjeckien, Slovakien, Ukraina och Vitryssland.

Östersjöns yta är 386 700 km² medan avrinningsområdets yta är 1,7 miljoner km2, mer än fyra gånger så stort. Jämfört med andra havsområden är Östersjön ett väldigt grunt hav. Medeldjupet är
56 meter men det finns djuphålor. Det djupaste området är Landsortsdjupet med 459 meter. I Bottenhavet är det största djupet 293 meter.


Gemensamt innanhav

Östersjön omges av nio länder

Östersjön är idag nästan helt omringad av land. Nio länder omger havet. Det är Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Ryssland och Finland. Själva avrinningsområdet, alltså det område vars vatten rinner till Östersjön omfattar ytterligare fem länder: Norge, Tjeckien, Slovakien, Ukraina och Vitryssland.

Östersjöns yta är 386 700 km² medan avrinningsområdets yta är 1,7 miljoner km2, mer än fyra gånger så stort. Jämfört med andra havsområden är Östersjön ett väldigt grunt hav. Medeldjupet är 56 meter men det finns djuphålor. Det djupaste området är Landsortsdjupet med 459 meter. I Bottenhavet är det största djupet 293 meter.

Om utställningen

Visste du att halterna av de ämnen som orsakar övergödningen i våra hav påverkas direkt av de åtgärder som vi utför på land.
Vi lånar vattnet, använder det i några sekunder och lämnar sedan tillbaka det. Givetvis är vi rädda om det vi lånar.


Målet med utställningen är att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och få fler att värna vattnet.I vårt samarbete med Johan Hammar vill vi bjuda med dig på vattnets resa från sött till salt. Vatten vi njuter av som dryck, uppfräschning, utsikt eller nöje.


Bilderna visar vattenmiljöer och vattendrag från norr till söder, från sött till salt. Vi vill inspirera dig till tankar om vattnets betydelse. Vad betyder vatten för dig och hur använder du det?

Vakin arbetar med världens viktigaste livsmedel, dricksvatten. Vi renar avloppsvatten så att det kan lämnas tillbaka till älv och hav och vi arbetar för ett hållbart samhälle i vår region. Det gör vi tillsammans med dig. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället.

 

 

Johan Hammar

Johan Hammar är biolog, fotograf och filmare. Han är en mycket uppskattad föredragshållare och inspiratör som trollbinder publiken med sitt kunnande och engagemang. Ett antal av Johans utställningar har turnerat runt i Sverige under flera år, från Abisko i norr till Falsterbo i söder.

Hitta till utställningen

Utställningen visas i äppellunden vid Rådhustorget i Umeå från 4 september till 21 oktober 2020.

Vakin ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning på uppdrag av Umeå och Vindelns kommuner. Tillsammans. För en hållbar livsmiljö.