Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Kajiado County i Kenya lanserar sin första avfallsplan

I slutet av juni avslutade Umeå kommun, Vakin och Kajiado County sitt gemensamma projekt för hållbar utveckling. Vid den avslutande digitala konferensen mellan berörda politiker och tjänstemän lanserade Kajiado sin första avfallsplan. En plan där personal från Vakin och Umeå kommun varit ett stöd i framtagandet.

Första delegationen från Umeå som besökte Kajiado County

Målet med projektet är att skapa övergripande styrdokument för avfall, vatten och avlopp.
-Jag är stolt över våra medarbetares insatser tillsammans med teamet i Kajiados och deras målinriktade arbete som har fört projektet i mål. Vår livsmiljö är beroende av andra och därför måste vi arbeta över gränserna och lära av varandra, säger Tomas Blomqvist, vd vid Vakin.

Spridningskonferensen är för Vakins del ett avslut på ett flerårigt projekt och för Kajiado Countys del en kickoff för sin första avfallsplan. Projektet är helfinansierat av svenska regeringen och ligger inom ramen för Agenda 2030-arbetet. är från och med nu som de ska börja arbeta konkret och implementera avfallsplanen i Kajiado County och vidare i andra regioner i Kenya.

För att arbetet ska bli långsiktigt hållbart är betydelsen av policys och planer som bygger på kunskap och strategier viktigt. Men även utbildning av invånare, tjänstemän och politiker.
-En stor del i framgången i vårt projekt är att vi arbetat aktivt på flera nivåer med ett gemensamt mål. Vi har arbetat på olika politiska- och tjänstemannanivåer i projektet. Utbytet mellan olika kompetenser har skapat förutsättningar för ett lyckat projekt säger Cathrin Alenskär, internationell strateg vid Umeå Kommun.

För att nå framgång i implementeringen av den nya avfallsplanen i Kajiado County, måste insatser göras för att ändra invånarnas attityder och beteenden till avfall. James Sankale, chef för miljödepartementet i Kajiado County säger:
- Ett möte som gjorde ett bestående intryck för mig, var vid vårt besök i Umeå. Om någon slänger skräp på gatan, kommer det fram ett barn som ber en ta upp skräpet. Dit måste även vi komma, vi måste ta hand om vårt eget skräp och inte se det som någon annans.

Fakta om Kajiado County

Kenya består av 47 regioner eller län (counties) varav Kajiado County är en av dem med över 1,1 miljoner invånare.

Fakta om projektet

Sida/ICLD-finansierade projektet som startade i januari 2017 och avslutades under 2021. Projektet är kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling, och då framför allt till målen 6, 11, 12 och 17 som berör hållbara städer, hållbar konsumtion, rent vatten och sanitet, samt globalt partnerskap. Demokrati, hållbarhet, jämlikhet är centrala delar i projektet. Vakins uppgift i projektet har varit att verka för kunskapsdelning och spridning av lösningar för en bättre hantering av vattenresurser och avfall. Deltagare från Umeå har varit: Umeå Kommun, Vakin och Dåva DAC.