Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Vilka är Vakin?

Att vi ska ha dricksvatten i kranen dygnet runt och att vattendragen ska vara friska och välmående är en självklarhet. Likaså att vårt avfall tas omhand på bästa sätt.

Detta bygger på en fungerande vatten- och avfallsverksamhet som kräver hög kompetens och stabila resurser för underhåll, nybyggnationer och ständigt ökande miljökrav. Det finner du hos Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB).

Ett rent vatten går inte att ta för givet – särskilt i ett flergenerationsperspektiv.

Umeå, Nordmaling och Vindelns kommuner arbetar tillsammans för att värna världens viktigaste livsmedel, vatten, och arbeta för en hållbar livsmiljö.

Ett rent vatten går inte att ta för givet – särskilt i ett flergenerationsperspektiv. Det bygger på en långsiktigt fungerande VA-verksamhet med skyddsområden, vattenverk, pumpstationer, reningsverk, vattenprovtagningar, brunnar och ledningar. Detsamma gäller förstås planering, utrustning och rutiner för avfallshanteringen i ett samhälle.

Det är fyra bolag som är inblandade i vatten- och avfallsverksamheten i Nordmaling, Vindeln och Umeå kommuner. Vakin, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, Vindeln Vatten och Avfall AB, Nordmaling Vatten och Avfall AB och Umeå Vatten och Avfall AB. (Anläggningsbolaget Umeå Vatten och Avfall AB äger 90% av aktierna i kompetensbolaget Vakin, Nordmalings och Vindelns anläggningsbolag 5% vardera.)

Symbol med betydelse

Vår logotyp har en symbol med många bottnar. Vi jobbar enligt devisen; Tillsammans. För en hållbar livsmiljö. Den ger oss stöd och påminner om att vi alla måste hjälpas åt för att vi ska lyckas bra med vårt uppdrag. Vi är beroende av ett gott samarbete internt inom Vakin, inom kommunens alla enheter, externt med våra betalande kunder och, inte minst, med alla medborgare. Vi är beroende av allas attityder och beteenden och vi behövs för rent vatten och säker avfallshantering – allt för att vår livsmiljö ska vara så god som möjligt.

Anläggningsbolaget i vardera kommun är…

  • VA-huvudman
  • renhållningsansvarig
  • ägare av alla VA- och avfallsanläggningar och fastigheter såväl befintliga som tillkommande
  • ansvarig för historien (miljöskador, pensioner)

Vakin har/är…

  • ett uppdrag att drifta, underhålla och sköta alla anläggningar; antingen själv eller genom att lämna uppdraget vidare.
  • dricksvattenproducent (har ju fått nyttja anläggningen)
  • att utföra de uppgifter som ankommer på anläggningsbolaget i dess egenskap av VA-huvudman, renhållningsansvarig, anläggningsägare; uppgiften utförs i anläggningsbolagets namn
  • att sköta sin egen egendom

Fakta
I januari 2021 hade Vakin 170 anställda, varav 6 i Vindelns och 8 i Normalings kommuner. Könsfördelningen bland personalen var vid samma tidpunkt 32 % kvinnor och 68 % män. Vakins styrelse bestod 2020 av 40 % kvinnor och 60 % män.