Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster och kontaktformulär, som är tillgängliga dygnet runt.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Vi arbetar aktivt för att inspirera samhället

Alla invånare påverkar omgivningen genom sitt liv och agerande. Vi har därför en viktig uppgift att sprida kunskap och inspiration för en hållbar livsmiljö. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället.

Utställningen Från sött till salt på Rådhustorget i Umeå, i samarbete med Johan Hammar.

Vi som arbetar på Vakin är aktiva i projekt, branschorganisationer och nätverk, både lokalt, regionalt och internationellt.

Internationellt har vi genomfört flera samarbetsprojekt, senast med Kaijado i Kenya. Projekten innebär kunskapsutbyte där vi tillsammans utvecklar långsiktigt hållbara miljösystem och engagerar människor i att skapa en god livsmiljö.

Vi är en del i det EU-finansierade utvecklingsprojektet SUBTRACT, med huvudsyfte att öka mängden återbrukat material och göra återbruk ekonomiskt hållbart i framtiden. I projektet ingår partners från Italien, Slovenien, Spanien, Finland, Österrike och Belgien.

Våra branschorganisationer är Svenskt Vatten och Avfall Sverige. Där medverkar vi aktivt i nätverk, samarbeten, kampanjer och evenemang. Under 2020 var vi värdar för regionfinalen i Kranvattentävlingen, där Vindelns vatten utsågs till ett av Sveriges godaste. Men även regionalt och lokalt bidrar vi med vår kunskap. Ett exempel är Sharing City Umeå där vi tagit fram en ny avfallslektion som uppmuntrar delning.

Vi försöker inspirera till hållbarhet i vår kundkommunikation, i skolinformation, på utställningar och evenemang och i vårt dagliga arbete.

English

At Vakin we are active in projects and networks, both locally, regionally and internationally.

Internationally, we have carried out several collaborative projects, most recently with Kaijado in Kenya. The projects involve the exchange of knowledge where we together develop long-term sustainable environmental systems and engage people in creating a good living environment.

We are part of the EU-funded development project SUBTRACT, with the main purpose of increasing the amount of reused products and making reuse financially sustainable in the future. The project includes partners from Italy, Slovenia, Spain, Finland, Austria and Belgium.

Our branch organizations are Svenskt Vatten and Avfall Sverige. Vakin participates in networks, collaborations, campaigns and events. In 2020, we hosted the regional final in the National Tap Water Competition, where Vindeln's water was named one of Sweden's best. We also contribute with knowledge both regionally and locally. An example is Sharing City Umeå where we have developed a new lesson for our school information that encourages the use of the sharing economy.

We try to inspire sustainability in our customer communication, in school information, at exhibitions, events and in our daily work.