Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Kajiado och Vakin

Det treåriga Sida/ICLD-finansierade projektet startade i januari 2017 och avslutades under 2021. Vakins uppgift i projektet har varit att verka för kunskapsdelning och spridning av lösningar för en bättre hantering av vattenresurser och avfall.

Öppen soptipp där kor letar mat bland soporna i provinsen Kajiado, södra Kenya.

Projektet är kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling, och då framför allt till målen 6, 11, 12 och 17 som berör hållbara städer, hållbar konsumtion, rent vatten och sanitet, samt globalt partnerskap.

En delegation från Vakin och Umeå kommun besökte provinsen Kajiado i södra Kenya under 2018 för att sprida kunskap kring vattenrening och god avfallshantering. Minskad miljöförstöring, hållbar resursanvändning, och stärkta demokratiprocesser.

Delegationen som besökte Kajiado bestod av ett tiotal personer med olika expertis, bland annat specialistkompetens inom deponi och farligt avfall. Fokus låg på att, tillsammans med lokala representanter från provinsens olika departement, arbeta vidare med Kaijados VA- och avfallsplaner.

Projektets mål har varit tydliga: efter tre år ska Kajiado ha ett utkast på en avfallsplan, på allmänna bestämmelser och regler för VA, samt ett utkast på lokala riktlinjer som styr regler för, hantering av och samarbetet mellan politiker och tjänstemän gällande avfall och VA.

För Vakin innebär deltagande i detta internationella projekt kompetensutveckling internt inom ledarskap och lösningar kopplade till vatten och avfall.