Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Xi'an och Vakin

Xi’an och UMEVA, sedemera Vakin, har sedan första mötet 2007 utbytt kunskaper om hur vi tillsammans kan utveckla långsiktigt hållbara miljösystem och engagera medborgarna för att skapa en god livsmiljö. Nu kommer Vakin tillsammans med stadsledningen i Xi’an att fortsätta, fördjupa och utveckla arbetet i ett projekt finansierat av Internationellt centrum för lokaldemokrati, ICLD. Projektet går under benämningen ”Eco communication project”.

Personal från Vakin tar emot besökare från Kina.

Från Vakin är personalchef Ingrid Undén Lindehell projektledare, hon säger följande om projektet:

– Det finns både likheter och skillnader mellan Umeå och Xi’an. De utmaningar vi båda står inför är att bli ännu bättre på att se resurserna som finns i vårt avfall och att minska mängden avfall. I Umeå har vi kommit längre än Xi’an med avfallshantering och har bra möjligheter att berätta om våra fina exempel. Samtidigt får vi av Xi’an nya perspektiv och nya synsätt på hur vi kan kommunicerar med våra kunder.

Projektet har blivit beviljade ca 1,4 miljoner för dessa tre år av ICLD. Under projekttiden kommer Vakin och Xi’an att arbeta tillsammans med seminarium, utbyte av kommunikationsmaterial och studiebesök. Resultaten från dessa träffar kommer sedan att spridas genom nätverk och beslutsorgan både i Sverige och i Kina.

Det finns inget avfall

Vid senaste träffen berättade representanter från Vakin vad som har uppnåtts i Umeå de senaste trettio åren när det gäller skapandet av systematiskt ansvarstagande för avfall och återvinning. Detta för att skapa en tydlig målbild av vad systematiskt arbete kan skapa.

– Hos Vakin och i övriga avfallsverige har vi länge arbetat med visionen att det inte ska finnas något avfall, berättar Ingrid Undén Lindehell. Utan vi ser avfallet som resurser och stora delar av vårt avfall kan vi återvinna och återanvända igen, igen och igen. Idag deponerar vi mindre än en procent av vårt avfall. Vi vet att vi kan och vill bli ännu bättre. Vi vill även behålla den goda kunskap som finns hos våra kunder och att den överförs till framtida generationer.

Under det första projektåret kommer en utvärdering göras av sophanteringssystemet för att se vilka insatser som ger störst effekt. Under år två övergår projektet till att arbeta med att skapa avfallsplaner och systematisera arbetet med sophantering.