Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Sharing City

Vakin är med i projektet Sharing City Umeå som vill att fler invånare ska känna tillit att dela, låna, hyra och gemensamt skapa mervärden för en hållbar utveckling. Utgångspunkten för Vakins deltagande i Sharing City projektet är att inspirera till användning av delningstjänster för att skapa ett hållbarare samhälle.

Sharing Cities Sweden är ett nationellt program för delningsekonomi i städer.

Sharing city Umeå är i sin tur en del av programmet Sharing Cities Sweden. Det är ett nytt nationellt program för delande städer. Programmet löper från 2018 till 2021 och syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer.

För Vakins del var målet med projektet från början att genom samverkan med olika aktörer och utbildningar skapa en mobil utställning - ett showroom. Den skulle på ett kreativt, inspirerande och lärande sätt öka både kunskap och engagemang hos invånarna inom vatten- och avfallsfrågor.

Vidare var målet att få en ökad förståelse för möjligheterna med delningsekonomi. Det skulle i sin tur bidra till ett större ansvarstagande och beteendeförändringar hos invånarna och på sikt en hållbar livsmiljö.

Målgruppen i projektet är elever som går i årskurs 4 på mellanstadiet som Vakin möter genom skolinformationen. Att fånga barns intresse för frågor kring vatten, avlopp, avfall och återvinning är nödvändigt eftersom vi behöver arbeta tillsammans med våra invånare för en hållbar livsmiljö idag och i framtiden. Vakin vill bidra till skolans undervisning i hållbar utveckling och långsiktigt öka allmänhetens kunskap om vatten- och avfallshantering ur ett miljö- och konsumtionsperspektiv.

Resultatet av projektet är en helt ny avfallslektion till Vakins skolinformation där delningstjänster är en del av lektionens innehåll. Avfallslektionen förlängs via delningslådan "Yes Box" och tillhörande webbsida med olika delningsutmaningar. Sharing City projektet har lett till flera lokala samarbeten inom hållbarhet och delningsekonomi.

Flera utbildningar i Umeå har bidragit till att projektet blivit verklighet och utvecklats till den nya avfallslektionen.