Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

SUBTRACT är ett EU projekt

SUBTRACT är ett Interreg Europe-projekt som pågår från augusti 2019 till januari 2022. Som en del av ett strategiskt utbyte av kunskaper och erfarenheter kommer projektet att undersöka och ge förslag för hur potentialen för återbrukscentraler (reuse centres) kan utvecklas och göra dem ekonomiskt hållbara.

SUBTRACT är ett EU projekt

Tanken är att åtgärder som förebygger avfall och bidrar till återanvändning samt gynnar invånarnas bidrag till återbruk kommer att både identifieras och genomföras under projektet. Affärsmodeller för att göra återbruk ekonomiskt hållbart kommer att undersökas och utvärderas i projektet.

Även strategier till beteendeförändringar kring återbruk, kampanjmodeller och andra lämpliga åtgärder kommer att utvecklas och testas för att stimulera tillgång och efterfrågan på återanvändbara varor och göra dem attraktiva och önskvärda under projektets gång.

Läs mer om SUBTRACT projektet.