Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster och kontaktformulär, som är tillgängliga dygnet runt.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Tillgänglighetsredogörelse

 Vakin, Vatten och avfallskompetens i Norr AB, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna läsa, använda och förstå informationen på vakin.se. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi berättar också om kända problem med tillgängligheten och om hur du kan rapportera fel till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet "Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet".

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi vill förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. Det kan du göra på formuläret synpunkter och förbättringsförslag eller via telefon 090-16 19 00.

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som är publicerade innan 2020-09-01 som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via vakin.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Det gäller system som vi inte själva äger eller kan justera i. Detta kommer att förändras vid kommande upphandlingar eller vid systemuppdateringar.
  • Filmer publicerade innan 2020-09-01 är i vissa fall inte textade. Ingen av filmerna är syntolkade.
  • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod. Här arbetar vi kontinuerligt med uppgradering av kodblock på webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning och intern testning av webbplatsen. Den senaste bedömningen gjorde vi i oktober 2020. Vi kommer att göra en ny bedömning under första halvan av 2021