Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

SUBTRACT - An Interreg Europe project

SUBTRACT looks at reuse centres and SMEs and identifies the conditions for them to be economically, socially and environmentally sustainable. The project is running from August 2019 to January 2022.

Project presentation in english

As part of a strategic exchange of knowledge and experience, the project will investigate and make proposals for how the potential for reuse centres can be developed and make them economically sustainable.

Measures that prevent waste, contribute to reuse and encourage citizen participation will be both identified and implemented during the project. Business models for making reuse financially sustainable will be investigated and evaluated in the project.

During the project, strategies for behavioural change regarding reuse, campaign models and other appropriate measures will also be developed and tested to stimulate both supply and demand for reuse goods.

Projekt presentation på svenska

SUBTRACT, är ett Interreg Europe-projekt som pågår från augusti 2019 till januari 2022.

Som en del av ett strategiskt utbyte av kunskaper och erfarenheter kommer projektet att undersöka och ge förslag för hur potentialen för återbrukscentraler (re-use centres) kan utvecklas och göra dem ekonomiskt hållbara.

Tanken är att åtgärder som förebygger avfall och bidrar till återanvändning samt gynnar invånarnas bidrag till återbruk kommer att både identifieras och genomföras under projektet. Affärsmodeller för att göra återbruk ekonomiskt hållbart kommer att undersökas och utvärderas i projektet.

Även strategier till beteendeförändringar kring återbruk, kampanjmodeller och andra lämpliga åtgärder kommer att utvecklas och testas för att stimulera tillgång och efterfrågan på återanvändbara varor och göra dem attraktiva och önskvärda under projektets gång.

Ett rum fyllt med återbrukade produkter upplockade från containrar på återvinningscentralen.

Project partners: