Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Studiebesök hos Vakin

Våra studiebesök riktar sig framförallt till skolelever i årskurs 5 och 6 som vill veta mer om hur det fungerar i reningsverket eller på återvinningscentralen. Studiebesöken är en uppföljning till skolinformationen som vi erbjuder eleverna i årskurs 4 i Umeå, Vindeln och Nordmalings kommuner genom Naturskolan i Umeå.

Bild från studiebesök hos Vakin

Målet med våra studiebesök är att, med hjälp av vår kompetens och erfarenhet av praktiskt miljöarbete, fördjupa skolans undervisning och att långsiktigt öka kunskapen om vatten- och avfallshantering ur ett miljö- och konsumtionsperspektiv.

Avloppsrening

Vid studiebesöket till Öns avloppsreningsverk går vi igenom vattnets väg från vattenverket, genom samhället till avloppsreningsverket där det renas. Vi vill ge en djupare inblick i hur processen för rening av avloppsvatten går till och öka förståelsen för vad man själv kan göra för att minska belastningen på avloppsreningsverken och miljön genom att enbart spola ner sådant i avloppen och toaletten som vi kan rena bort.

Min/max antal besökare: 10/25.
För kännedom: under rundturen på Öns avloppsreningsverk kommer vi att gå i trappor mellan två våningar.

Återvinning och avfallshantering

Studiebesöken till återvinningscentralen har till syfte att öka återvinnings- och sorteringsgraden av avfall. Vi vill också ge en djupare förståelse för processen bakom avfallshanteringen och vad man själv kan göra med sitt avfall för att minska belastningen på miljön.

Min/max antal besökare: 10/25.

För bokning och frågor: kontakta kundservice 090-16 19 00