Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Ansluta kommunalt vatten och avlopp

Vill du ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp? Då finns det flera saker du behöver göra.

Anläggningsavgift

Fakturan från Vakin kommer normalt en till två månader efter att godkänd servisanmälan skickats ut. Beloppet kan variera beroende på hur stor fastigheten är och vad du ansluter till. Det tillkommer också en schablonmässig avgift för 10 kubikmeter byggvatten per villa/lägenhet (vattnet som används innan vattenmätaren kommit på plats).

Läs mer om anläggningsavgiften här:

Här kan du läsa mer om vad de olika dokumenten ska innehålla:

VA-situationsplanen ska visa ledningsdragningen i tomtmark från förbindelsepunkt till samtliga hus. Den ska redovisa stuprör; om de är utkastare, kopplade till det kommunala dagvattennätet eller leds till en stenkista. Stuprör och dräneringsledningar som ansluts till anläggningsbolagets dagvattennät, ska vara kopplade via en dagvattenbrunn med vattenlås och sandfång innan de ansluts till förbindelsepunkt.

VVS-ritningen ska visa den invändiga ledningsdragningen på samtliga våningsplan och byggnader. Vattenmätarens placering ska tydligt framgå av ritningen. Vattnets koppling till värmesystemet samt varmvattenberedning ska redovisas.

Läs mer om VVS-ritning för villa

Läs mer om VVS-ritning för kommersiella fastigheter