Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Fettavskiljare

Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. När exempelvis restauranger, storkök och bagerier släpper ut fett kan avloppsledningarna täppas igen, men med hjälp av en fettavskiljare kan du motverka stoppen.

Våra ledningsnät är egentligen anpassade för att ta emot spillvatten från hushållen. När däremot verksamheter släpper ut sitt spillvatten i samma ledningsnät, kan stora skador uppstå:

  • När avloppsvattnet kyls ner i ledningsnätet stelnar fettet och fastnar på rörväggarna i avloppsledningarna och täpper så småningom igen rören.
  • Ett stopp kan leda till översvämning av avloppsvatten i källarutrymmen eller utsläpp av orenat avloppsvatten till vattendrag.
  • Fettavlagringar bildar svavelväte, en illaluktande och giftig gas, som ger frätskador på betongrör och utgör en hälsorisk.
  • Fett kan även störa reningsprocessen i avloppsreningsverket och locka råttor till ledningsnätet.
  • Stopp medför dessutom stora kostnader för renspolning och för ersättning till drabbade fastigheter.

För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna, ska verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning. Ytterst ansvarar fastighetsägaren för att det finns en fettavskiljare installerad.

Lär mer om vilka som måste ha fettavskiljare och om krav på fettavskiljaren samt skötsel av den i Vakins broschyr Pdf, 442.2 kB..

Anmälan om fettavskiljare

När installationen av fettavskiljaren på en fastighet är klar ska nedanstående blankett fyllas i och insändas till Vakin.