Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Golvavlopp i villagarage

Principlösning för golvavlopp i garage tillhörande en- och tvåfamiljshus.

FÖRESKRIFTER OCH REGLER

För fastigheter inom verksamhetsområdet för spillvatten:

  • Fastigheten skall alltid ha skydd mot oljespill oavsett vilken area det har. Garage med en area under 50 m² godtas att ha en golvbrunn med inbyggt oljestopp.
  • För garage med en area på 50 m² eller större krävs en oljeavskiljare klass 1, med ett larm alternativt en automatisk avstängningsventil. Observera att anmälan för oljeavskiljare Pdf, 218.6 kB. ska skickas in.

Kravet gäller oavsett om garaget har någon form av tappställe för vatten eller inte.

Observera! Ett alternativ till att installera oljeavskiljare är att inte ansluta golvrännan till en ledning, utan låta smältvatten avdunsta direkt i golvrännan istället. Grus och oljerester i golvrännan får sedan tömmas vid behov och lämnas då in som farligt avfall.

För fastigheter utanför verksamhetsområdet för spillvatten:

Miljö- och Hälsoskydd är tillståndsmyndighet för enskilda avlopp utanför verksamhetsområdet.

Vakin avråder från att koppla golvbrunn/golvränna till en stenkista utan oljeavskiljare, eftersom det då blir en miljöbelastning för fastigheten. Golvrännan får inte anslutas till fastighetens trekammarbrunn, eftersom trekammarbrunnen slamtöms av Vakin och slammet hamnar på reningsverket. En annan aspekt är att livslängden på trekammarbrunnens infiltration förkortas väsentligt.

Om golvrännan ansluts till en separat avloppstank utan oljeavskiljare får tanken inte tömmas via Vakin, eftersom avloppsvattnet från tanken betraktas som farligt avfall och ska tömmas av en certifierad entreprenör.