Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Oljeavskiljare

I en oljeavskiljare avskiljs olja och slam från vattnet vilket minskar den negativa påverkan på miljön. Det är viktigt att minska mängden olja och slam som släpps ut eftersom den ger en direkt nedsmutsning av miljön, till exempel i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Varför en oljeavskiljare?

Om olja kom­mer ut i vattnet i ett skyddsområde för dricksvatten kan det få stora konsekvenser för dricksvattenförsörjningen. Olja kan även skada den biologiska reningen i reningsverken. Med oljan följer ofta föroreningar som avsätts i slammet, till exempel tungmetaller och organiska ämnen som är svåra att bryta ner.

När krävs oljeavskiljare?

Från industriverksamheter, parkeringshus och garage över 50 m2 finns  det risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spill- eller dagvattennätet. Därför ska dessa ha en oljeavskiljare.

Riktlinjer för oljeavskiljare

Lär mer om vilka riktlinjer som finns i Umeå Kommuns riktlinjer för oljeavskiljare:

Anmälan om oljeavskiljare

När installationen av oljeavskiljaren på en fastighet är klar ska nedanstående blankett fyllas i och insändas till Vakin.