Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Dagvatten

Dagvatten är regn eller smältvatten från snö och is som tillfälligt rinner på markytan. Informationen här riktar sig främst till verksamhetsutövare.

Dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan, är något vi behöver ta om hand för att inte föroreningar ska följa med ut i våra vattendrag.

Infiltration i marken är det mest självklara sättet att ta hand om regnvatten. En fördel är då nämligen att en stor del av föroreningarna i vattnet fastnar i marken och tas omhand av markens mikroorganismer. I takt med att fler gröna ytor försvinner, förhindras dock dagvattnets naturliga väg.

På gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor, finns det gatubrunnar och ledningssystem som för dagvattnet till närmsta naturliga vattendrag. Om kemikalier följer med dagvattnet, riskerar fiskar, växter och andra organismer att skadas.

Vatten kan också infiltrera genom mer eller mindre hårda ytor. Istället för asfalt eller betong kan parkeringsplatser, gångar och mindre vägar täckas med rasterplattor. Plattorna har egenskaper som tillåter trafik och släpper samtidigt igenom vatten och luft.

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna om dagvatten