Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Avgiftsreduktion/LOD

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används som samlingsnamn för olika åtgärder som gäller dagvatten.

Ha det inte så här, utan bidra till att förbättra vår miljö och skapa en bra vattenbalans genom att koppla din fastighets stuprör till en LOD-anläggning.

LOD-anläggningens utseende

Som fastighetsägare kan du bidra till att förbättra vår miljö och skapa en bra vattenbalans genom att koppla din fastighets stuprör till en LOD-anläggning. Ett exempel på hur en enkel LOD-anläggning kan se ut, hittar du härPDF.

Avgiftsreduktion

I vissa fall kan din dagvattenavgift reduceras. Det är främst för fastighetsägare med stora tomtytor som detta är ekonomiskt och tekniskt möjligt. Läs mer om möjlighet till avgiftsreduktion här.

Dimensionering av utjämningsmagasin

För att få en prisreduktion måste vattnet fördröjas på fastigheten, med ett så kallat utjämningsmagasin. Vakin har tagit fram en beräkningsmodell för att underlätta dimensioneringen av utjämningsmagasin och delflöde 30 procent enligt VA-taxan. Klicka härExcel!

Ej kopplad till kommunen?

Är din fastighet inte kopplad till kommunens allmänna dagvattenanläggning? Då behöver Vakin ett intyg på detta. Blanketten hittar du här.