Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Dränering

Kontakta Vakin när du ska dränera om huset. Vi skickar dig då en karta över hur dina VA-ledningar är dragna, samt ger anvisningar om hur du ansluter till VA-nätet. Som fastighetsägare är du också skyldig att kontakta oss för en kostnadsfri besiktning av anslutning och anslutna brunnar.

Som fastighetsägare är du skyldig att kontakta oss för en kostnadsfri besiktning av anslutning och anslutna brunnar.

Grundregeln är att tak-, gårds- och dräneringsvatten är ett rent vatten som ska återföras till sjöar och vattendrag. Det här vattnet ska antingen tas om hand på egen mark eller anslutas till dagvattenledning.

Ibland har stuprör och gårdsbrunnar felaktigt anslutits till spillvattennätet, vilket innebär att reningsverken belastas samt att det finns risk för översvämningar i/på din fastighet. Vid skyfall kan vattnet tränga in mot husgrunden/källarväggen, något som inte täcks av fastighetens försäkring.

Är dina anslutningar riktigt gjorda?

Om Vakin hittar felkopplingar, uppmanar vi fastighetsägaren att koppla bort dessa från spillvattennätet.Har vi inte inventerat anslutningarna på din fastighet? Då kan du själv undersöka om dina stuprörsledningar går till spillvattennätet:

  • Använd en trädgårdsslang och spola vatten i hängrännor eller direkt i stuprör.
  • Om vattnet leds till spillvattenbrunnar eller dräneringsbrunn som är kopplad till spill är det felkopplat.

Du kan själv också motverka att översvämning uppstår:

  • Spola regelbundet fastighetens dräneringsrör och rensa alla fastighetsbundna brunnar utomhus från skräp och slam.
  • Om stuprören är försedda med utkastare, bör du leda bort vattnet via slangar från husgrunden/källarväggen.
  • Om stuprören går ner i mark och är försedda med lövsil, kan du rensa silarna.

Exempel på hur du kan åtgärda felkopplade stuprör och gårdsbrunnar:

Felkopplade stuprör

  • Kapa stuprör och ordna utkastare som leder vattnet ut på egen tomt. Stuprörsledning som fortsätter ned i mark ska proppas under marknivå. Förändra ev. lutning på hängränna om ni önskar utkastare på annan plats av tomten. Observera att gatuhållaren inte vill att vattnet förs ut på gatan pga. halkrisk. Fastighetsägaren ansvarar för halkskador.
  • Koppla om stuprörs anslutning till t.ex. en stenkista på egen tomt.

Felkopplade brunnar

  • Gårdsbrunnar, spygatter samt dräneringsbrunnar som har sillock förses med tätt lock. Ändra ev. lutning på mark för att underlätta avvattningen.

Har du frågor om dränering? Kontakta Vakin Kundservice.

Mer information om dränering och omdräning finner du i vår broschyr OmdräneringPDF