Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Kemikaliehantering och farligt avfall

All hantering av kemiska produkter och farligt avfall ska ske så att du inte riskerar läckage till omgivningen, dag- eller spillvatten. Om ett läckage inträffar, ska du samla upp spillet så snabbt som möjligt.

All hantering av kemiska produkter och farligt avfall ska ske så att du inte riskerar läckage till dag- eller spillvatten.

Det finns flera regler för förvaring av farligt avfall:

  • Utomhus ska avfall som innehåller miljöfarliga vätskor förvaras invallat och under tak, med hänsyn till risk för utläckage.
  • Inomhus ska förvaringen ske i utrymmen som saknar golvavlopp, invallat eller på uppsamlingstråg.
  • Spilloljetankar och dieseltankar ska vara invallade och försedda med påkörningsskydd. Om invallning saknas och ett läckage inträffar, riskerar du att drabbas av dryga böter.

Om ett läckage inträffar, är det viktigt att du agerar snabbt:

  • Samla upp spillet direkt med exempelvis saneringsmedlet Absol eller med vanligt sågspån.
  • Avfallet ska sedan tas om hand som farligt avfall.
  • Det bör också finnas möjlighet att tillfälligt stänga dagvattenbrunnar. Ett sätt är genom en uppblåsbar boll som förs in i avloppsröret och pumpas upp med hjälp av tryckluft.
  • En så kallad tätting, en tätningsanordning som på undersidan är försedd med gummilist och spänns fast mot brunnsgallret, är också bra att använda vid exempelvis lastning och lossning av kemikalier eller när ett läckage har inträffat.

Du kan läsa mer om hur du minskar riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier hos Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats..

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret för att verksamheten bedrivs med så liten miljöpåverkan som möjligt. Här ingår självklart även hanteringen av dagvatten.

Enligt miljöbalken är du exempelvis skyldig att regelbundet planera och kontrollera verksamheten för att förebygga att problem med miljön uppstår. Du ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt.

Skyddsåtgärder ska vidtas redan när det finns risk för att en hälso- eller miljöstörning ska inträffa. Det kan till exempel röra sig om att förvara kemikalier och avfall på ett säkert sätt. Denna ständigt pågående process ska dokumenteras.

Enligt utbytesprincipen är du också skyldig att välja den kemiska produkt som är minst skadlig för miljön.