Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Vad kostar det att ansluta vatten och avlopp?

Ska du bygga nytt eller ansluta en fastighet till kommunalt vatten och/eller avlopp? I vår beräkningsmodell kan du beräkna den ungefärliga kostnaden för att ansluta din fastighet i Umeå kommun.

Beräkningsmodellen utgår från en standardavgift för villa och enfamiljshus. På din nybyggnadskarta kan du se vilka tjänster som du kan ansluta. Har du frågor kontakta vår kundservice.

Beräkningsmodellen använder sig av VA-taxa 2021-01-01 Pdf, 357.8 kB..

Ange tomtyta:
Vatten:
Spillvatten:
Dagvatten fastighet:
Dagvatten gata:
Beräknad anslutningsavgift (Anläggningsavgift): Inkl moms.
ifall du exempelvis bygger ett attefallshus kommer kostnaden att öka med kr exkl. moms per lägenhet/bostadsenhet.

Du måste ange en tomtyta för att få en korrekt beräkning av anslutningsavgiften (anläggningsavgiften).

- Du omfattas av begränsningsregeln när det gäller tomtyteavgift, se Va-taxan §6.3, ifall du kommer att bygga två läghenheter/bostadsenheter kan begränsningen i tomtyteavgiften förändras.

- Ifall dagvatten fastighet bortleds till den allmänna VA-anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättas, betalas en avgift på 20 950kr inkl moms. Denna summa är ej inkluderad i beräkningen ovan, se VA-taxa §6.8

- Det är mycket ovanligt att fastigheter, vid nybyggnation, endast ansluts till spillvattennätet utan att anslutas till vatten.