Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Brandposter

Brandposter byggdes tidigare för att användas av Brandförsvaret i samband med brandsläckning. I dag används de sällan, eftersom Brandförsvaret har andra metoder. Det finns flera anledningar till att du inte bör använda vatten från en brandpost.

Använd inte vatten från en brandpost. Oredovisade uttag från brandposter registreras alltid som svinn eller läckage.

Vakin, som producerar och levererar vatten till anslutna hushåll, får allt hårdare krav på att kontrollera sin vattenleverans, kundernas förbrukning och svinn på ledningsnätet. Vattnet i vårt ledningsnät är i första hand ett livsmedel; oredovisade uttag från brandposter registreras därför alltid som svinn eller läckage.

Utöver själva vattenförbrukningen, finns flera andra orsaker till att du inte ska ta vatten från en brandpost:

  • Tappning från en brandpost där vattenledningen är lågt dimensionerad, ger tryckfall hos omkringliggande abonnenter.
  • Ett plötsligt uttag från en brandpost kan ändra vattnets strömningshastighet, vilket kan leda till att den ”film” som finns på insidan av vattenledningen slits loss och flagor följer med när kunden tappar upp vatten.
  • Flagorna kan sätta igen filter och missfärga tvättar. Kunderna felanmäler då ofta och Vakin får åka ut och utreda felorsak.
  • Väggbrandposter riskerar att frysa sönder, vilket kan orsaka stora översvämningar.
  • Om brandposten hanteras felaktigt, kan det uppstå personskador på grund av tryckkraften från slangen.
  • Vid uttag från brandpost för påfyllnad av exempelvis spolbil/vattentank, finns risk för att förorenat vatten strömmar tillbaka in på vattennätet och ut till abonnenterna. På senare år har flera kommuner drabbats av otjänligt vatten.

Vid behov av vatten för påfyllnad av tank, kontakta Vakin Kundservice.

Vattenkiosker

För att komma tillrätta med missbruket av brandposter, strävar Vakin och Brandförsvaret efter att plombera alla brandposter i Umeå kommun och i stället bygga åtta stycken vattenkiosker för uttag av vatten.

  • I vattenkiosken finns vattenmätare, återströmningsskydd som skyddar det kommunala vattnet mot förorenat vatten, samt dräneringsanordning som förhindrar frysning.
  • För att uttag ska kunna ske, behöver du en kodad nyckel som administreras av Vakin.
  • Vattenkiosken är knuten till en internetsida som känner igen användaren och registrerar uttappad mängd.
  • Varje användare kan logga in på sin sida och där få överblick över sina vattenuttag.