Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Eget vatten och vattenföreningar

I våra kommuner finns goda grundvattentillgångar. De flesta får sitt dricksvatten via det kommunala ledningsnätet, där Vakin ansvarar för vattenkvaliteten, men inte alla.

Alla får inte sitt vatten via det kommula ledningsnätet.

En del hushåll har i stället egen vattentäkt eller är anslutna till en vattenförening och för dessa gäller andra regler:

Enskilt vatten

Ansvaret för vattenkvaliteten ligger här på den enskilde eller på föreningen. Du kan läsa mer om enskilt vatten på din kommuns hemsida.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet beslutas av kommunen. Inom verksamhetsområdet finns ett lagkrav att försörja med de vattentjänster som behövs och kommunen garanterar vattenförsörjningen till varje fastighet. Vakin har, via anläggningsbolagen Umeva, Vinva och Nordva, uppgiften att leverera vatten inom verksamhetsområdet.

Utanför verksamhetsområdet har kommunen ingen legal skyldighet att leverera vatten till fastigheter. Skyldigheter och rättigheter regleras då via civilrättsliga avtal.

Vattenföreningar

Det finns knappt 120 vattenföreningar med avtal om vatten utanför verksamhetsområdet, de flesta längst Umeå kommuns kust. Det handlar ofta om fritidshusområden med vissa året-runt-hushåll.

Vattenföreningar skapades för att underlätta för fritidshusbebyggelse med låg förbrukning. När fritidshus omvandlas till permanenta bostäder ökar vattenförbrukningen. Behovet av vatten finns då också året runt. Detta påverkar fastigheter inom verksamhetsområdet och kan leda till kapacitetsbrist och kostnader för VA-kollektivet. Därför måste föreningen ha tillstånd från VA-huvudmannen innan fler fastigheter kopplas in i föreningens ledningsnät.

Efter ett beslut av Umeva styrelse i juni 2020 får inte nya vattenföreningar teckna avtal om vatten från Umeå kommuns anläggning. Nya anslutningar av fastigheter till vattenföreningar medges generellt inte.

För vattenföreningar utanför kommunens verksamhetsområde, gäller särskilda regler i samband med läckor.

För frågor om vattenföreningar, kontakta Vakin kundservice.