Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Vad kostar vatten?

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Vakin erbjuder ett dricksvatten av hög kvalitet till en kostnad som ligger lägre än riksgenomsnittet.

För oss på Vakin är det viktigt att kunna erbjuda ett dricksvatten av hög kvalitet samtidigt som vi värnar om miljön när vi lämnar ifrån oss ett dag- och avloppsvatten som naturen tål. Allt detta får du till en kostnad som är låg sett till riksgenomsnittet i Sverige.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter via till exempel dagvattendammar.

Olika avgifter

Hur mycket du betalar i vatten- och avloppstaxa beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till vatten- och avloppsnätet.

Taxeutveckling under 10 år

En bra länk för att jämföra utvecklingen för de kommunala taxorna hittar du på Internet på "Avgiftsundersökningen Nils Holgersson" Länk till annan webbplats.. Där ser du såväl Umeås och Vindelns, som landets, utveckling. Det är Hyresgästföreningen, fastighetsägarföreningen med flera som tagit fram jämförelsen.

  • Vatten: 9,64 kr/m³ inkl moms (0,01 öre/liter)
  • Spillvattenavlopp: 16,94 kr/m³ inkl moms
  • Vatten: 8,83 kr/m³ inkl moms (0,01 öre/liter)
  • Spillvattenavlopp: 13,21 kr/m³ inkl moms
  • Vatten: 14.38 kr/m³ inkl moms (0,01 öre/liter)
  • Spillvattenavlopp: 11,87 kr/m³ inkl moms