Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Vattenkvalitet

Vakin ansvarar för driften för 18 vattenverk, varav det största är Umeå vattenverk. I Kranvattentävlingen 2020 utsågs Vindelns vatten till ett av Sveriges bästa och Umeås vatten fick ett hedersomnämnande.

Provtagning av dricksvattnet sker dagligen.

Kvalitetskrav och andra regler om dricksvatten, tas fram gemensamt av medlemsstaterna inom EU och införlivas i svensk lagstiftning av bland annat Livsmedelsverket. Det är sedan kommunen som utför den lokala myndighetskontrollen och ser till att föreskrifterna från Livsmedelsverket följs.

Föreskrifterna innehåller bland annat krav på:

  • beredning och distribution
  • egenkontroll
  • parametrar som ska undersökas
  • provtagnings- och analysfrekvens
  • åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet
  • information
  • kvalitetskrav i form av gränsvärden

Vakin kontrollerar vattenkvaliteten

De vattenprover som Vakin tar analyseras av ett ackrediterat laboratorium. När dricksvattnet undersöks, tittar de exempelvis på om det innehåller bakterier eller andra mikroorganismer, samt om vattnet är kemiskt.

Vårt dricksvatten är friskt, gott och klassas dessutom som mjukt, vilket betyder att du inte behöver använda så mycket tvätt- och diskmedel. I tabellen nedan kan du se vattnets hårdhet vid Umeås tre största vattenverk.

Vattenverk

pH

°dH

Alkalinitet (mg/l)

Umeå

8,1

2,8

45

Hörnefors

8,1

3,2

65

Sävar

8,1

3,0

55

 

Vattnets hårdhet mäts vanligtvis i tyska hårdhetsgrader °dH. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium (1°dH =10,0 mg CaO/l). Kalcium svarar för 90–95 procent av totalhårdheten.

Hårdhetsgradering

 

0,0–2,1

Mycket mjukt

2,1–4,9

Mjukt

4,9–9,8

Medelhårt

9,8–21

Hårt

över 21

Mycket hårt

Alkalinitet avser förmågan hos vatten att binda syror och används som mått på halt av exempelvis vätekarbonater.

pH-värde är ett mått på om vattnet är surt eller basiskt: mindre än 7 är surt, mer än 7 är basiskt, 7 är neutralt. Vattnets pH-värde ligger på ca 7,8–8,5 i hela kommunen; vattnet är alltså svagt basiskt för att skydda rörnätet mot korrosion.

Värdena i denna tabell är medelvärden från de provtagningar som utförts hos konsumenter inom Umeå vattenverks distributionsområde. Gränsvärdena i tabellen anger otjänligt, förutom i de fall de är skrivna med kursiv text, då de innebär att vattnet är tjänligt med anmärkning.

Dricksvattnet i Sverige bedöms enligt Livsmedelsverkets krav där följande betygsskala används:

  • Tjänligt = dricksvattnet får användas som vanligt. Högsta betyg från Livsmedelsverket.
  • Tjänligt med anmärkning = dricksvattnet får användas som vanligt, men vattenverket ska utreda och åtgärda anmärkningen.
  • Otjänligt = dricksvattnet får utan föregående behandling ej användas till dryck och matlagning, övrig användning som vanligt.

Läs mer i tabellen över Dricksvattenkvalitet Umeå . Pdf, 263.6 kB.

Önskar du resultat av vattenprover? Kontakta kundservice.