Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Vattenskyddsområden

Rent vatten i naturen är nödvändigt för att vi ska få ett bra dricksvatten i våra kranar. Vattenskyddsområden finns därför till för att skydda våra viktiga vattentillgångar från föroreningar i många generationer framåt.

Om du ska utföra ett arbete inom något av kommunens vattenskyddsområden, är det viktigt att du tar del av de försiktighetsmått vi rekommenderar.

För dig som bor inom vattenskyddsområde eller planerar att göra en åtgärd inom området gäller särskilda regler, så kallade vattenskyddsföreskrifter. Det kan exempelvis handla om att du måste söka tillstånd hos kommunen för att borra efter bergvärme, utföra schaktningsarbeten eller anlägga en avloppsanläggning.

Om du ska utföra ett arbete inom något av vattenskyddsområdena i Umeå, Vindeln eller Nordmalings kommuner är det viktigt att du kontaktar miljökontoret i din kommun i god tid innan du påbörjar arbetet.

Vindelälvsåsens vattenskyddsområde

Vindelälvsåsen är en av landets största grundvattenresurser och det är mycket viktigt att vattnet skyddas från föroreningar.

  • Kommunfullmäktige fastställde vattenskyddsområdet 29 februari 2016 och föreskrifterna började gälla omedelbart.
  • Vattenskyddsområdet är indelat i tre skyddszoner: primär, sekundär och tertiär skyddszon.
  • I dessa zoner regleras bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning.

Vindelälvsåsens vatten

Vindelälvsåsen är en grusås från istiden och sträcker sig från Umeå via Piparböle, Haddingen och Tavelsjö och vidare längs Vindelälven till Ammarnäs.

  • Vindelälvsåsen är klassad som en av Sveriges främsta grundvattentillgångar.
  • Grundvattenbildningen sker via en naturlig infiltration av vatten, vilket gör behovet av skyddsföreskrifter stort.

Läs mer om skyddszoner och föreskrifter i vår informationsbroschyr Pdf, 729.7 kB..