Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Så fungerar avvattnande teknik

Från och med 2015 töms slamavskiljare, med anslutet wc och upp till fyra kubikmeter, med avvattnande teknik. Det här görs för miljöns skull eftersom tekniken gör att en mindre mängd avloppsvatten transporteras längs våra vägar.

Avvattnande teknik är en enkel teknik, som påminner om hur slam avskiljs från avloppsvattnet vid våra reningsverk:

  • Vid avvattning sugs först hela brunnens innehåll in i slambilen.
  • Där tillsätts ett bindemedel som gör att slammet tjocknar och enkelt går att skilja från vattnet.
  • Avloppsvattnet spolas sedan tillbaka till brunnen och det finns alltså kvar avloppsvatten i din slamavskiljare (exempelvis trekammarbrunn) även efter slamtömning.
  • Den stora fördelen är att bakterier, gynnsamma för reningsprocessen av avloppsvattnet, återförs med vattenfasen efter utförd slamtömning. Du slipper också fylla slamavskiljare med vatten innan den börjar användas igen.

Efter avvattningen

Efter utförd avvattning kan ett slamlager på 5–10 centimeter finnas på vattenytan. Det sitter nämligen ofta slam på slamavskiljarens väggar, slam som lossnar vid återspolning av vattnet och sedan bildar ett löst slamlager.

Ungefär en månad efter avvattningen har ytslammet i andra och tredje kammaren brutits ner. I vissa fall ligger en hinna kvar på ytan. Då vattnet rinner vidare från slamavskiljaren via T-röret, är det vattenfasen och inte ytslammet som fortsätter till infiltrationen/markbädden.