Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Avvikelser vid slamtömning

Om slamchauffören upptäcker en brist eller felaktighet i din avloppsanläggning, registreras det som en avvikelse. Både du som kund och Vakin meddelas om avvikelsen. Vid bristfällig avloppsanläggning meddelas också den kommun som är tillsynsmyndighet.

Med avvikelse menar vi en brist eller felaktighet som kan påverka reningsresultatet, anläggningens funktion eller slamchaufförens arbetsmiljö. Här följer exempel på avvikelser tillsammans med en förklaring:

Heltömning på grund av teknisk orsak

Du måste återfylla din avloppsanläggning med vatten.

Tungt lock

Brunnslocket ska inte väga mer än 15 kilo. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas, kan en vikt på 35 kilo accepteras. Av säkerhetsskäl måste locket utrustas med en anordning som gör det svårt för barn att öppna.

Trasig insats i brunnen

Om avloppsanläggningens mellanvägg är trasig, alternativt om T-rör saknas, ökar risken för att slam sätter igen infiltrationen. Detta medför risk för stopp och översvämningar.

Ej tillgänglig brunn/tank

För att underlätta slamchaufförens arbete, måste du se till att brunnslock/tank är frilagd och lätt att öppna. Ta bort blomkrukor och prydnader, samt röj bort eventuell växtlighet runt brunnen/tanken. Vintertid ska det vara skottat fram till brunnen/tanken och locket får inte vara fastfruset.

Slutna tankar ska vara försedda med fungerande klokoppling eller tillgänglig manlucka.

Hinder i vägen

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att vägen fram till din avloppsanläggning är farbar och inte hindras av exempelvis staket, fordon eller annat. Läs mer om vad som gäller för transportväg i broschyren NOA Pdf, 6.7 MB..

Infiltration bristfällig

Infiltrationens funktion är att rena avloppsvatten. En bristfällig infiltration medför risk för stopp och översvämningar.

Extraslang

Slanglängden mäts från slambilen till avloppsanläggningens botten. För aktuellt pris, se taxan.