Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Innan slamtömning

Slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment. Du kan underlätta arbetet för slambilschauffören genom att se till att vägen där slangen ska dras är fri, samt genom att se över brunnslocket.

För att tömningen ska ske så smidigt som möjligt, finns det flera saker du måste tänka på innan tömningen:

  • Vägen där slangen kommer att dras, ska vara fri från hinder som staket, murar, stubbar, planteringar och annan växtlighet.
  • Personen som tömmer drar inte slangen genom häckar, över staket eller liknande.
  • Vid nybyggnation bör brunnen eller tanken inte placeras för långt från tömningsfordonets uppställningsplats. Avståndet ska helst vara under 10 meter.

Brunnslocket

  • Locket får inte vara övertäckt eller försett med prydnader vid tömningstillfället.
  • Röj bort eventuell växtlighet runt brunnen/tanken.
  • Brunnslocket får inte vara fastfruset. Du ska också lossa fastrostade muttrar.
  • Brunnslocket ska inte väga mer än 15 kilo. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas, kan en vikt på 35 kilo accepteras. Då måste locket vara försett med handtag.
  • Av säkerhetsskäl måste brunnslocket utrustas med anordning (låsmutter eller saxsprint) som gör det svårt för barn att öppna locket. Detta är fastighetsägarens ansvar.

Lätta lock

Av arbetsmiljöskäl bör brunnslocket vara av lätt material, som exempelvis plast, glasfiber eller plåt. Du kan köpa lätta lock hos VVS-företag eller på byggvaruhus.