Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster , som är tillgängliga dygnet runt. Om du inte hittar det du söker kan du ställa en öppen fråga till oss genom vårt kontaktformulär.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Skötsel och kontroll av slamavskiljare

Det är viktigt att du inte tillför några ämnen som skadar bakterierna i slamavskiljaren, som exempelvis starka syror och baser, läkemedel eller lösningsmedel. De ska istället tas om hand som farligt avfall.

Att som fastighetsägare kontrollera sin brunn med jämna mellanrum låter värre än vad det är. Du lär dig också snabbt vad du ska hålla extra koll på.

Kontrollera din brunn

För att upptäcka eventuella fel med anläggningen bör fastighetsägaren med jämna mellanrum inspektera brunnen. Det finns flera saker som bör kontrolleras:

  • Slamnivån får inte överstiga halva våtvolymen. Om den gör det, blir uppehållstiden för kort för att en god funktion ska uppnås. I dessa fall krävs tätare tömningsintervall eller en extra tömning av brunnen.
  • Om slamavskiljaren är hårt belastad, bör du då och då kontrollera att slammet inte samlas ovanpå ”ytslamkakan” i stället för att sjunka till botten. Mät tjockleken på ytslamkakan med en trästav eller liknande. Normalt bör den inte överstiga 30 centimeter.
  • T-rör ska finnas på utgående ledning och förhindra att flytslam hamnar i infiltrationen.
  • I en traditionell trekammarbrunn bör du kontrollera om det finns flytslam i någon annan än den första kammaren. Normalt finns det inget eller väldigt lite slam i sista kammaren (vid utloppet). Är det mycket slam i sista kammaren, måste slamtömning ske snarast. Ibland kan tömning behövas oftare än en gång per år. Normalt är slamavskiljare dimensionerad för fyra till fem personer vid årlig tömning.
  • Om det bildas beläggningar i fördelningsbrunnen, ska den tas bort. Spola sedan rent och kontrollera oftare framöver, annars kan sjok som lossnar följa med in i spridningsledningen och sätta igen hålen i markbädd eller infiltration.
  • Vattennivån i slamavskiljaren ska ligga i nivå med utloppsröret. Om nivån ligger över utloppsröret, tyder det på allvarliga problem med den efterföljande reningsanläggningen och åtgärder krävs.
  • Trasiga skiljeväggar måste repareras eller bytas ut.
  • Din enskilda avloppsanläggning, slamavskiljaren och det efterföljande reningssteget i mark, ska vara luftad för att den inte ska bli överbelastad. Tecken på att luftning saknas eller inte är tillräcklig kan vara att det finns mycket slam i anläggningen, luktar avlopp på gården, att det saknas luftningsrör ovan husets nock eller att det står mycket vatten i luftningsrören.

Du kan läsa tips om hur din anläggning ska vara utformad och hur du kontrollerar den på www.avloppsguiden.se Länk till annan webbplats..

Om du ska bygga om, kan du kontakta Miljö och Hälsoskydd i din kommun för råd och tips.