Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Transportväg för slambilen

Det är alltid chauffören som gör den professionella bedömningen om underlaget och vägen är farbar vid tillfället för slamtömning. Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det.

Eftersom slambilen är bredare, högre och tyngre än en personbil, ställer den andra krav på vägen. Vägen måste:

  • vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon, ska vägen vara minst 3,5 meter bred. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
  • ha en fri höjd av 4,3 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
  • ha en hårdgjord körbana. Slamsugningsfordon är stora och tunga, drygt 20 ton och kräver därför god bärighet. I vissa fall kan fastighetsinnehavaren behöva förbättra vägbelaget.
  • vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.