Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Sprinkleranläggningar

Vill du ansluta fastighetens sprinkleranläggning till det kommunala vattennätet? Då måste du upprätta ett avtal om anslutning med Vakin.

Det finns lite att tänka på om ni vill ansluta er sprinkleranläggning till det kommunal vattennätet.

Vakins huvudåtagande är att leverera dricksvatten för normal hushållsanvändning. Det innebär att vi inte har någon absolut skyldighet att leverera vatten för brandbekämpning via en sprinkler. Vakin avgör från fall till fall om vatten till en sprinkleranläggning kan godkännas.

  • I avtalet regleras återströmningsskydd och specifika regler för anläggningen. Här regleras även avgift för administration och framtida brukning.
  • Fastighetsägaren bekostar alla eventuella ombyggnationer i det allmänna vatten- och avloppsnätet som kan krävas för att ansluta fastighetens sprinkleranläggning (även återställning av asfalt).
  • Akut avstängning av sprinkleranläggningen, liksom förändrade tryck- och flödesnivåer, kan förekomma vid läckage, reparation eller annat ingrepp på det kommunala ledningssystemet.

För mer information, kontakta Vakins kundservice.