Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster och kontaktformulär, som är tillgängliga dygnet runt.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Om våra fakturor

Här kan du läsa om avgifterna för våra tjänster och välja på vilket sätt du vill ha din faktura. Fakturahanteringen skiljer sig åt mellan kommunerna, därför är det viktigt att du väljer den kommun du har fastigheten i.

Så funkar det

De flesta av Vakins kunder får faktura fyra gånger per år, men vissa kunder har ett tätare intervall. Avgiften delas i en fast och en rörlig del:

 • De fasta avgifterna motsvarar en del av kostnaderna för Vakins vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar och garanterar dig tillgång till de tjänster du använder.
 • Den rörliga avgiften avser kostnader för det vatten du förbrukar och det avfall du lämnar ifrån dig.
 • Hantering av vatten, avlopp och avfall bekostas helt och hållet av avgifter, utan stöd från skattemedel.
 • Mer detaljerade bestämmelser och taxor hittar du i broschyrerna ABVA, Renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter, VA- och avfallstaxan.
 • För dig som vill läsa mer, finns guider till de olika kommunerna:

Hantera information på Mina sidor

På Mina sidor kan du enkelt lämna mätarställning eller ändra dina kunduppgifter, samt se vattenförbrukning, sophämtningsdag och fakturaspecifikationer.

Välj betalningsmetod

Du kan välja mellan pappersfaktura, e-faktura och autogiro:

E-faktura

Om du vill betala via e-faktura måste du först anmäla detta via din internetbank.

 • Logga in och välj att få faktura från kommunen du har fastighet i: Umeå Vatten och Avfall AB alternativt från Nordmaling Vatten och Avfall AB eller Vindeln Vatten och Avfall AB.
 • Ange samma namn i internetbanken som det står på fakturan.
 • Vill du ändra namnet på fakturan? Kontakta Vakins kundservice.

Observera att e-faktura innebär att fakturor från samtliga anläggningar kommer att skickas via e-faktura. Om du har en hyresgäst som får sin egen faktura hemskickad till sig, kommer du alltså att som fastighetsägaren nu även få hyresgästens faktura till din internetbank.

Om du redan betalar via autogiro, kommer betalningen att fortsätta ske via autogiro även om du ansöker om e-faktura.

Autogiro

Autogiro kan du skaffa på tre olika sätt. Tänk på att du kan behöva göra första betalningen manuellt, om din anmälan ännu inte har hunnit behandlats när du får första fakturan efter anmälningstillfället.

 • Genom Mina sidor. Logga in, välj Betalningssätt under fliken Kundservice. I meddelandefältet skriver du att du önskar autogiro. Vi skickar då en blankett till dig som du fyller i och returnerar till Vakin i bifogat svarskuvert.
 • Genom autogiroblankett. Skriva ut, fyll i och skicka till Vakin, 901 84 Umeå. Glöm inte att ange ditt kundnummer.


 • Genom din internetbank. Sök på Umeå Vatten och Avfall AB alternativt Vindeln Vatten och Avfall AB eller Nordmaling Vatten och Avfall AB som mottagare, beroende på var du har din fastighet. Du behöver ditt kundnummer till hands när du skickar in din ansökan.