Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Avgift för slamtömning - Nordmaling

Ordinär tömning. I grundavgifterna ingår slangdragning upp till 20 meter. För extra slang tillkommer ytterligare avgift.

Ordinarie tömning

Slamavskiljare med WC ansluten som är högst 4 m³

Avgift

4 m³ (avvattnande teknik)

900 kr

Heltömning

1 635 kr

Slamavskiljare med WC ansluten som är över 4 m³


framkörningsavgift

730 kr

Volymavgift per m³

+235 kr/m³

Sluten tank max 4 m³


Tömning sker inom 8 dygn efter beställning. Schemaläggs inte.Tömning


1 820 kr
Sluten tank över 4 m³


Tömning sker inom 8 dygn efter beställning. Schemaläggs inte.


Framkörningsavgift

730 kr


Volymavgift per m³

235 kr/m³
Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättavloppsvatten


Ordinarie tömning av slamavskiljare sker områdesvis, schemalagtTömning av max 2 m³


800 kr


Volymavgift per m³


+235kr/m³


Tilläggstjänster, tillägg till ordinarie pris för tömning

Extra slang, 21-35 m

180 kr


Extra slang, 36-50 m

305 kr


Extra slang, över 50 m

1 150 kr


Slanglängd räknas från bil till botten på brunnen.


Tömning av slamavskiljare inom 8 dygn

865 kr


Tömning inom 24 timmar på vardagar

1 445 kr


Tömning samma vardag, beställt före kl 14.00

1 970 kr


Tömning akut kvällar, helger eller vardagar efter kl.14.00

5 250 kr

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske pga hinder och liknande eller avstyrt av fastighetsägaren

730 kr


Krav på närvaro vid tömning eller specificerad tömningstid, (ska förbeställas minst 8 dygn innan tömning)

555 kr


Lyft av tungt lock som kräver två personal

1 185 kr


Timkostnad vid extraordinära problem vid tömning

1 445 kr/timme


Extra slamtömning beställs via vår kundservice även e-post kan användas vid budning 8-dygn.

För fler tjänster, se avfallstaxan.

Fosforfilter

Tömning och behandling, filtermassan med vikt under 500 kg

3 120 kr/tillfälle

Tömning och behandling, filtermassan med vikt över 500 kg

3 910 kr/tillfälle

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske pga hinder och liknande eller avstyrt av fastighetsägaren

730 kr

Krav på närvaro vid tömning eller specificerad tömningstid, (ska förbeställas minst 8 dygn innan tömning)

555 kr