Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Avgift för flerfamiljsfastigheter och samfälligheter - Umeå Kommun

Fast kostnad för alla hushåll

I alla priser som anges ingår moms.

Alla fastighetsägare betalar en grundavgift, som bl a bekostar återvinningscentraler:

Lägenheter över 40 m2

375 kr/år

Lägenheter upp till 40 m2

300 kr/år

Småhus i samfälligheter

755 kr/år


Kärl och rörliga viktavgifter


Avgiften består av en behållaravgift beroende på kärlets storlek, eventuell avgift för dragvägen och en rörlig viktavgift.

Vid 14-dagarshämtning:Avgift för behållare och dragväg


Pris per år vid kärl på:

140 L brunt

190 L

370 L

660 L


Kärlavgift/år

260 kr

325kr

625 kr

1080 kr


Tillägg för dragväg upp till 7 m

120 kr

120 kr

160 kr

200 kr

Tillägg för dragväg 7,1—21 m

325 kr

325 kr

375 kr

430 kr

Tillägg för dragväg 21,1 -30 m

545 kr

545 kr

730 kr

915 kr

Tillägg för dragväg mer än 30 m

1080 kr

1 080 kr


1 460 kr


1 825 krRörlig viktavgift, per kilo

0,85 kr

2,30 kr

2,10 kr

1,70 kr


Vid veckohämtning:Avgift för behållare och dragväg


Pris per år vid kärl på:

140 L brunt

190 L

370 L

660 L


Kärlavgift/år

545 kr

685 kr

1280 kr

2570 kr


Tillägg för dragväg upp till 7 m

245 kr

245 kr

325 kr

505 kr

Tillägg för dragväg 7,1—21 m

650 kr

650 kr


755 kr

1 080 kr

Tillägg för dragväg mer än 21,1 - 30 m

1 095 kr

1 095 kr

1 460 kr

2 280 kr

Tillägg för dragväg mer än 30 m

2 195 kr

2 195 kr

2 925 kr

4 565 kr


Rörlig viktavgift, per kilo

0,85 kr

2,30 kr

2,10 kr

1,70 kr

 

Kärl uppställda utomhus

Uppmätt längd till trottoarens mitt

Från kärl i avfallsutrymme till port

Uppmätt längd

Från port till hämtfordon

Uppmätt längd

Öppning av port/dörr

Tillägg 3 meter/kärl

Om hämtfordon kör in på fastighet

Tillägg 3 meter/kärl

Hiss eller lyftbord

Tillägg 18 meter/kärl

 

Hyran av sopkärlet ingår i avgiften. Abonnenten kan ändra storleken på kärlet och/eller abonnemang en gång per år utan extra avgift. Vid ändringar tätare än en gång per år tas en avgift per ändringstillfälle:

Ändring av abonnemang

210 kr

  
    

Byte av kärl tillkommer

140-370 L

 

660 L

 

285 kr

 

555 k