Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Avgift för grov- och trädgårdsavfallshämtning - Umeå Kommun

Hushållen kan utan extra avgift lämna grovavfall och trädgårdsavfall till någon av återvinningscentralerna i kommunen. Till grovavfall räknas möbler, cyklar, barnvagnar, m m som normalt uppkommer i ett hushåll och som på grund av sin storlek eller skaderisk inte går att placera i sopkärl eller säck.

Fastighetsägaren kan också beställa hämtning hos Vakin, mot en framkörningsavgift. Avfallet ska vara uppmärkt med "Grovavfall", namn, adress samt uppställt på ett sådant vis att det klart framgår att det är grov- eller trädgårdsavfall. Hämtning sker inom 17 dagar. Endast mindre mängd trädgårdsavfall (6 säckar - ca 1 kbm) hämtas på detta sätt. Det går också att beställa hämtning inom 10 eller 3 dagar till högre avgifter.

Typ av avfall

Framkörningsavgift

Rörlig avgift

Grovavfall

210 kr/tillfälle

125 kr/m³

Trädgårdsavfall

210 kr/tillfälle

125 kr/m³

Eftersom elavfall tillhör ett producent-ansvar som ska bekosta insamling och transport, så ingår det ej i vår hämtservice.

Gamla/trasiga skivspelare, dammsugare, kylskåp, lampor eller dylikt lämnas alltså kvar på plats. Vi hänvisar till inlämning i ELIS-skåpen (för saker mindre än 20x30 cm, lampor och batterier) eller återvinningscentralerna.

Vid köp av nya vitvaror erbjuder vissa butiker bortförsel av de gamla från ditt hem.