Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Avgift för slamtömning - Umeå Kommun

Ordinär tömning. I grundavgifterna ingår slangdragning upp till 20 meter. För extra slang tillkommer ytterligare avgift.

Ordinarie tömning

Slamvolym högst

Avgift

4 m³ (avvattnande teknik)

1 070 kr

Heltömning högst 4 m³

1 515 kr

över 4 m³


Framkörningsavgift

500 kr

Volymavgift per m³

+ 235kr/m³


Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättavloppsvatten

Ordinarie tömning av slamavskiljare sker områdesvis, schemalagt.

Framkörningsavgift 830 kr och volymavgift per m³ + 235 kr/m³

Max 2 m³ tömning vid samma tillfälle med samma uppställningsplats

för slamfordonet och samma tömningsteknik. 235 kr/m


Tömning sker inom 8 dygn efter beställning. Schemaläggs inte.

Sluten tank max 4m³


Tömning

1 365 kr

Sluten tank över 4m³


Framkörningsavgift

500 kr

Volymavgift per m³

235 kr/m³

Tömning sker inom 8 dygn efter beställning. Schemaläggs inte.

Tömning och behandling, filtermassan med vikt
under 500 kg

2 890 kr/tillfälle

Tömning och behandling, filtermassan med vikt
över 500 kg

3 545 kr/tillfälleTilläggstjänster, mot följande tillägg


Framkörningsavgift då tömning ej skett pga hinder och liknande eller avstyrt av fastighetsägaren

500 kr/tillfälle

Krav på närvaro vid tömning eller specificerad tömningstid, (ska förbeställas minst 8 dygn innan tömning)

500 kr/tillfälle

Tilläggstjänster, mot följande tillägg till ordinarie pris

Tilläggstjänst

Avgift

Extra slang, 21-35 m

180 kr

Extra slang, 36-50 m

305 kr

Extra slang, över 50 m

1150 kr

Slanglängd räknas från bil till botten på brunnen.
Tömning inom 8 dygn (gäller slamavskiljare)

310 kr

Tömning inom 24 timmar på vardagar

580 kr

Tömning samma vardag, beställt före kl 14.00

960 kr

Tömning samma vardag, beställt efter kl 14.00,

(totalt, max 6 m³ , därefter tillägg volymavgift)

3 045 kr

Tömning under helg, totalpris*

(totalt, max 6 m³ , därefter tillägg volymavgift)

3 045 krFramkörningsavgift om tömning inte kunnat ske pga hinder och liknande eller avstyrt av fastighetsägaren

500 kr

Krav på närvaro vid tömning eller specificerad tömningstid, (ska förbeställas minst 8 dygn innan tömning)

500 kr

Lyft av tungt lock som kräver två personal

1 050 kr

Timtaxa vid extraordinära problem vid tömning

1 260 kr/timme

Tillägg tömning med specialfordon **

3 750 kr

* För Holmön och Norrbyskär kan inte tömning under helg garanteras.

**(Där väg inte uppfyller kraven enligt 24 § föreskrifter om avfallshantering
för Umeå kommun för de hämtningsfordon som normalt används, men där
hämtning kan ske med specialfordon, debiteras en avgift för specialfordon,
utöver ordinarie avgift enligt den tjänst som utförs.)

Extra slamtömning beställs via vår kundservice, 090-16 19 00, även e-post kan användas vid budning 8-dygn.