Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster, som är tillgängliga dygnet runt, för att göra beställningar och andra ärenden.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Avfallstaxor för Vindelns kommun

Avfallshanteringen finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till hushållen i form av sänkta avgifter och om det blir ett underskott höjs avgifterna.

Avfallstaxan är uppdelad i två delar; grundavgift och kärlavgift.

Grundavgift finns för följande kundkategorier; en- och tvåfamiljshushåll, hyreshus, fritidshus och verksamheter.

I grundavgiften för bostäder (en- och tvåfamiljshushåll samt flerfamiljshus) ingår möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall och som uppkommer vid normalt boende.

Dessutom finansierar grundavgiften information, planering, administration, medborgarservice och fakturering.

I grundavgiften för verksamheter ingår administration, fakturering, information och planering.

I kärlavgiften ingår hämtning, hyra av kärlet samt behandling av hushållsavfallet.Nivån på avgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.

Från 1/3 2020 ska alla hushåll sortera ut matavfall. Du betalar en viktavgift för matavfall och restavfall. Den avgiften går i huvudsak till att täcka kostnaderna för behandling av det insamlade avfallet. Restavfallet levereras till Umeå Energi, som tar betalt för att förbränna avfallet i Dåva kraftvärmeverk. Matavfallet levereras till biogasanläggningen i Skellefteå som gör biogas av matavfallet.