Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster, som är tillgängliga dygnet runt, för att göra beställningar och andra ärenden.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Taxa för vatten- och avlopp Nordmalings kommun

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

För oss på Vakin är det viktigt att kunna erbjuda ett dricksvatten av hög kvalitet samtidigt som vi värnar om miljön när vi lämnar ifrån oss ett dag- och avloppsvatten som naturen tål. Allt detta får du till en kostnad som är låg sett till riksgenomsnittet i Sverige.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter via t ex dagvattendammar.

Olika avgifter

Hur mycket du betalar i VA-taxa beror bl a på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till VA-nätet.

Genvägar till olika delar i VA-taxan Nordmaling

Jämnför taxeutvecklingen de senaste tio åren
En bra länk för att jämföra utvecklingen för de kommunala taxorna hittar du på Internet på "Avgiftsundersökningen Nils Holgersson" Länk till annan webbplats.. Där ser man såväl Umeås, Nordmalings och Vindelns, som landets, utveckling. Det är Hyresgästföreningen, fastighetsägarföreningen m fl. som tagit fram jämförelsen.