Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Anläggningsavgift - Umeå kommun

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar när de ska koppla in sin fastighet till det kommunala ledningsnätet.

Avgiften består av följande delar:

Servisavgift: Kostnad för framdragning av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar.

Förbindelsepunktsavgift: Avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar.

Tomtyteavgift: Bidra till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area.

Lägenhetsavgift: Med lägenhet avses ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter och där utrymmet har tillgång till vatten och /eller spillvatten. För fastigheter som används till någon form av verksamhet räknas varje påbörjad 250 m² bruttoarea (BTA) som en lägenhet.

Nedan följer ett exempel på hur stor anläggningsavgiften blir för en "normalvilla" som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten.

Beräkna avgiften för din drömtomt

Anläggningsavgift för villa med 800 m² tomt

Servisavgift

75 000 kr

Förbindelsepunktsavgift

56 500 kr

Tomtyteavgift (800 m² x 57 kr)

45 600 kr

Lägenhetsavgift

28 375 krSumma inkl. moms

205 475 kr

Uppdaterad för 2021 års VA taxa