Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Villa/Radhus - Umeå kommun

När en fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet debiteras en fast och en rörlig avgift.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagandet av dagvatten. De fasta avgifterna består av följande delar:

Avgift för Anslutning (förbindelsepunkt, FP)

Fast avgift för fastighetens anslutning till anläggningsbolagets ledningar. Avgiften är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Du som kund betalar en avgift per år och förbindelsepunkt för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Avgift för vattenmätare

Fast avgift för hyra av vattenmätare. Denna avgift är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Som kund betalar du en avgift per år och vattenmätare för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Boenhet, (lägenhetsavgift) (villa, dvs. enfamiljshus = en lägenhet)

En fast avgift för varje bostad. Avgiften är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Kunden betalar en lägenhetsavgift per år och lägenhet för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Dagvattenavgift

Den fasta avgiften för dagvatten är uppdelad på Dagvatten fastighet (Df) och Dagvatten gata (Dg). Villakunder betalar endast en avgift för Df resp. Dg (se nedan) oavsett storlek på fastighetens tomtyta.

Avgiften Dagvatten fastighet betalas av ägare till fastigheter som är anslutna till anläggningsbolagets dagvattenledning.

Avgiften Dagvatten gata betalas av ägare till fastigheter som ligger inom anläggningsbolagets verksamhetsområde för Dagvatten gata, dvs i områden där lokalgatorna/allmän platsmark avvattnas till anläggningsbolagets dagvattennät.

Rörliga avgifter

De rörliga avgifterna täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter och spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas vara lika stor.

Villa ansluten till nyttigheterna Vatten, Spillvatten och Dagvatten.
Vattenförbrukning 150 m³/år, avgifterna är inkl moms.

Summeringar är avrundat till närmaste högre 10-tal.

Rörlig avgift


150 m³ x 9,64 kr Vatten

1 450 kr

150 m³ x 16,94 kr Spill

2 550 kr

Total rörlig kostnad inkl. moms

4 000 krFast avgift


Anslutning Vatten

986,25 kr

Anslutning Spill

1 347,50 kr

Vattenmätare Vatten

300,00 kr

Vattenmätare Spill

300,00 kr

Lägenhetsavgift Vatten

430,00 kr

Lägenhetsavgift Spill

746,25 kr

Dagvatten gata

248,75 kr

Dagvatten fastighet

381,25 kr

Total fast kostnad inkl. moms

4 740 krTotal kostnad per år, inkl moms

8 740 kr