Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster, som är tillgängliga dygnet runt, för att göra beställningar och andra ärenden.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Anläggningsavgift - Vindelns kommun

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar när de ska koppla in sin fastighet till det kommunala ledningsnätet.

Avgiften består av följande delar:

Servisavgift: Kostnad för framdragning av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar.

Förbindelsepunktsavgift: Avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar.

Tomtyteavgift: Bidra till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area.

Lägenhetsavgift: Med lägenhet avses ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter och där utrymmet har tillgång till vatten och /eller spillvatten. För fastigheter som används till någon form av verksamhet räknas varje påbörjad 250 m² bruttoarea (BTA) som en lägenhet.


Per ledningEn ledning

Två ledningar

Tre ledningar

Samtliga
Vattentjänster

Servisavgift

35 127,50 kr
(28 102 kr)

42 665 kr
(34 132 kr)

50 196 kr
(40 157 kr)

50 196 kr

(40 157 kr)

Per vattentjänstV

S

Df

Samtliga
Vattentjänster

Förbindelsepunktsavgift

9 612,50 kr
(7 690 kr)

16 020 kr
(12 816 kr)

6 407,50 kr
(5 126 kr)

32 040 kr

(25 632 kr)

Tomtyteavgift

4,80 kr
(3,84 kr)

8,00 kr
(6,40 kr)

3,20

(2,56 kr)

16,00kr
(12,80 kr)

Lägenhetsavgift

5 576,20 kr

(4 461 kr)

9 293,80 kr

(7 435 kr)

3 717,50 kr
(2 974 kr)

18 587,50 kr
(14 870 kr)

Grundavgift Df utan FP11 050 kr

(8 840 kr)Nedan följer ett exempel på hur stor anläggningsavgiften blir för en "normalvilla" som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten.

Anläggningsavgift för villa med 800 m² tomt

Servisavgift

50 196 kr

Förbindelsepunktsavgift

32 040 kr

Tomtyteavgift (800 m² x 15,00 kr)

12 800 kr

Lägenhetsavgift

18 587,50 krSumma inkl. moms

113 623,50 kr


uppdaterad för 2022 års taxa