Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Anläggningsavgift - Vindelns kommun

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar när de ska koppla in sin fastighet till det kommunala ledningsnätet.

Avgiften består av följande delar:

Servisavgift: Kostnad för framdragning av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar.

Förbindelsepunktsavgift: Avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar.

Tomtyteavgift: Bidra till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area.

Lägenhetsavgift: Med lägenhet avses ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter och där utrymmet har tillgång till vatten och /eller spillvatten. För fastigheter som används till någon form av verksamhet räknas varje påbörjad 250 m² bruttoarea (BTA) som en lägenhet.


Per ledningEn ledning

Två ledningar

Tre ledningar

Samtliga
Vattentjänster

Servisavgift

32 900 kr
(26 320 kr)

39 950 kr
(31 960 kr)

47 000 kr
(37 600 kr)

47 000 kr

(37 600 kr)


 Per vattentjänstV

S

Df

Samtliga
Vattentjänster

Förbindelsepunktsavgift

9 000 kr
(7 200 kr)

15 000 kr
(12 000 kr)

6 000 kr
(4 800 kr)

30 000 kr

(24 000 kr)

Tomtyteavgift

4,50 kr
(3,60 kr)

7,50 kr
(6,00 kr)

3,00

(2,40 kr)

15,00 kr
(12,00 kr)

Lägenhetsavgift

5 220 kr

(4 176 kr)

8 702,5 kr

(6 962 kr)

3 481,50 kr
(2 785 kr)

17 404 kr
(13 923 kr)

Grundavgift Df utan FP11 050 kr

(8 840 kr)


 

Nedan följer ett exempel på hur stor anläggningsavgiften blir för en "normalvilla" som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten.

Anläggningsavgift för villa med 800 m² tomt

Servisavgift

47 000 kr

Förbindelsepunktsavgift

30 000 kr

Tomtyteavgift (800 m² x 15,00 kr)

12 000 kr

Lägenhetsavgift

17 404 krSumma inkl. moms

106 404kr