Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster, som är tillgängliga dygnet runt, för att göra beställningar och andra ärenden.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Avgifter extra åtgärder

Har huvudmannen vidtagit åtgärd på fastighetsägarens begäran eller på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet debiteras följande avgifter:Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare

525 kr (420 kr)

Frusen eller skadad vattenmätare

2 050 kr (1 640 kr)

Undersökning inom fastighet, t ex tryck, flöde

525 kr/tim (420 kr/tim)

Kontroll av vattenmätare hos ackrediterad verkstad

2 050 kr (1 640 kr)

Förgäven besök

375 kr (300 kr)

Installation av fjärravläst vattenmätare, årlig avgift

218,75 kr (175 kr)

Installation av fjärravläst vattenmätare, engångsavgift

Enl. spec

Länsning av vattenmätarbrunn

1 050 kr (840 kr)

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.
I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften inom parantes är exklusive moms.