Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster och kontaktformulär, som är tillgängliga dygnet runt.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Brukningsavgift - Vindelns kommun

När fastigheten är ansluten till den allmänna anläggningen debiteras fasta och rörliga avgifter.

De fasta avgifterna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagandet av dagvatten.

De fasta avgifterna utgörs av tre delar:

  • Anslutning (Förbindelsepunkt): Avgift för anslutningen till den allmänna anläggningen. Avgift för dagvatten fastighet (Df) reduceras med 100 procent om fastighetsägaren ordnar avrinning och avledning av dagvatten utan att belasta det allmänna avloppssystemet. Anläggningen ska godkännas av huvudmannen.
  • Boenhet (Lägenhetsavgift): Varje bostad som har tillgång till vatten betalar en avgift per lägenhet som finns i fastigheten. (Enfamiljshus betalar en lägenhetsavgift). Lokalfastigheter och annan typ av fastigheter (se PDF-versionen för definition Pdf, 329.1 kB.)
  • Mätaravgift: Kostnad för vattenmätare, byte, avläsning och administration.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator och andra hårda ytor samt från dräneringar. Dagvatten ska inte anslutas till spillvattenanläggning eftersom det orsakar problem både för ledningar och reningsverken.

Rörliga avgifter

Din förbrukning mäts i kubikmeter och avgiften som utgår täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. För kunder som är anslutna till både dricks och spillvatten inom våra verksamhetsområdet debiteras en rörlig avgift på 18,36 kr/m³ inkl moms.

Rörliga avgifter Vindelns kommun

  • Vatten: 10,06 kr/m³ inkl moms
  • Spillvattenavlopp: 15,06 kr/m³ inkl moms

Med verksamhetsområde menas det geografiska område inom vilken kommunal hantering av vatten, spillvatten och eventuellt dagvatten har ordnats. En kund kan vara ansluten till detta på olika sätt och debiteras utifrån det.


Per vattentjänstVatten

Spillvatten

Dagvatten
fastighet

Eller
Tillsammans

Mätaravgift

En avgift per år och vattenmätare

300 kr
(240 kr)

300 kr
(240 kr)


600 kr

(480 kr)

Förbindelsepunkt (1)

En avgift per år och förbindelsepunkt

926,25 kr

(741,00 kr)

1 240 kr

(992,00 kr)

298,75 kr

(239,00 kr)

2 465 kr
(1 972 kr)

Lägenhetsavgift

(Bostadsfastighet En avgift
per år och lägenhet

1 130,00 kr

(904,00 kr)

1 415 kr

(1 132 kr)

266,25 kr
(213,00 kr)

2 811,25 kr
(2 249 kr)

Lägenhetsavgift (2)

(Lokalfastighet och annan fastighet)

En avgift per år och lägenhet

1 130,00 kr

(904,00 kr)

1 415 kr

(1 132 kr)

266,25 kr
(213,00 kr)

2 811,25 kr
(2 249 kr)

Förbrukningsavgift per m3

10,06 kr

(8,05kr)

13,21 kr
(10,57 kr)25,12 kr

(20,10 kr)

Schablonavgift förbrukning

permanen bostad

2 833,75 kr
(2 267,00 kr)

4 351,25 kr
3 481,00 kr)


7 185 kr
(5 748 kr)

Schablonavgift förbrukning

permanen bostad

948,75 kr
(759,00 kr)

1 417,50 kr
(1 134,00 kr)


2 366,25 kr
(1 893,00 kr)


1) Avgift för förbindelsepunkt dagvatten fastighet gäller även utan förbindelsepunkt om dagvattnet omhändertas i den allmänna anläggningen.
2) För lägenhetsaekvivalenter se PDF-version av taxan, §3 Pdf, 329.1 kB.