Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster, som är tillgängliga dygnet runt, för att göra beställningar och andra ärenden.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Annan fastighet - Vindelns kommun

När en fastighet är ansluten till Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning debiteras en fast och en rörlig avgift. Med annan fastighet avses fastighet som är belägen inom del av verksamhetsområdet avsedd för industribebyggelse.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagandet av dagvatten. De fasta avgifterna består av följande delar:

Avgift för anslutning (förbindelsepunkt, FP)

Fast avgift för fastighetens anslutning till den allmänna vatten- avloppsanläggningen. Avgiften är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Du som kund betalar en avgift per år och förbindelsepunkt för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Avgift för vattenmätare

Fast avgift för hyra av vattenmätare. Denna avgift är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Som kund betalar du en avgift per år och vattenmätare för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Boenhet (Lägenhetsavgift)

Vid beräkning av lägenhetsavgift för annan fastighet baseras avgiften på tomtytan. För varje påbörjad 1 100 m² tomtyta, upp till maximalt 25000 m², tas en lägenhetsavgift ut. Avgiften är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Kunden betalar en lägenhetsavgift per år och lägenhet för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Dagvattenavgift

Dagvattenavgift betalas av ägare till fastigheter som är anslutna till anläggningsbolagets dagvattenledning. Avgiftens storlek beror på hur många förbindelsepunkter som finns på fastigheten samt antal lägenheter. Om fastighetsägare ordnar avrinning och avledning av dagvatten på annat sätt utgår ingen avgift.

Rörliga avgifter

De rörliga avgifterna täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter och spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas vara lika stor.