Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Flerbostadshus - Vindelns kommun

När en fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet debiteras en fast och en rörlig avgift.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagandet av dagvatten. De fasta avgifterna består av följande delar:

Avgift för anslutning (förbindelsepunkt, FP)

Fast avgift för fastighetens anslutning till anläggningsbolagets ledningar. Avgiften är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Du som kund betalar en avgift per år och förbindelsepunkt för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Avgift för vattenmätare

Fast avgift för hyra av vattenmätare. Denna avgift är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Som kund betalar du en avgift per år och vattenmätare för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Avgift för boenhet (lägenhetsavgift)

En fast avgift för varje lägenhet. Avgiften är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Kunden betalar en lägenhetsavgift per år och lägenhet för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Dagvattenavgift

Dagvattenavgift betalas av ägare till fastigheter som är anslutna till anläggningsbolagets dagvattenledning. Avgiftens storlek beror på hur många förbindelsepunkter som finns på fastigheten samt antal lägenheter. Om fastighetsägare ordnar avrinning och avledning av dagvatten på annat sätt utgår ingen avgift.


Rörliga avgifter

De rörliga avgifterna täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter och spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas vara lika stor.

Hyresfastighet med 15 lägenheter.

Våningsyta: 1000 m²

Tomtyta: 800 m²

Vattenförbrukning: 2000 m³/år

Ansluten till nyttigheterna Vatten, Spillvatten och Dagvatten.

Avgifterna är inkl moms.

Rörlig avgift2000 m³ x 9,35 kr vatten¹

18 700 kr

2000 m³ x 14,00 kr spill¹

28 000 kr

Total rörlig kostnad inkl. moms ¹

46 700 krFast avgift


Anslutning Vatten

872,50 kr

Anslutning spill

1 170,00 kr

Anslutning dagvatten

281,25 kr

Vattenmätare Vatten

300,00 kr

Vattenmätare Spill

300,00 kr

Boenhet avgift Vatten 15x1 067,50 kr ¹

16 020 kr

Boenhet avgift Spill 15x 1 333,75 kr ¹

20 010 kr

Boenhet avgift dagvatten 15x251,25 kr ¹

3 770 krTotal fast kostnad inkl. moms ¹

42 730 kr

Total kostnad per år, inkl moms ¹

89 430 kr

Varav moms ¹

17 890 kr


1) summeringar är avrundade uppåt till närmaste 10-kronor.