Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Använd gärna våra e-tjänster, som är tillgängliga dygnet runt, för att göra beställningar och andra ärenden.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: Box 4038, 904 02, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Villa/Radhus - Vindelns kommun

När en fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet debiteras en fast och en rörlig avgift.

Fasta avgifter

De fasta avgifterna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagandet av dagvatten. De fasta avgifterna består av följande delar:

Avgift för Anslutning (förbindelsepunkt , FP)

Fast avgift för fastighetens anslutning till anläggningsbolagets ledningar. Avgiften är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Du som kund betalar en avgift per år och förbindelsepunkt för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Avgift för vattenmätare

Fast avgift för hyra av vattenmätare. Denna avgift är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Som kund betalar du en avgift per år och vattenmätare för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Boenhet, (lägenhetsavgift) (villa, dvs. enfamiljshus = en lägenhet)

En fast avgift för varje bostad. Avgiften är uppdelad på nyttigheterna Vatten och Spillvatten. Kunden betalar en lägenhetsavgift per år och lägenhet för respektive nyttighet fastigheten är ansluten till.

Dagvattenavgift

Den fasta avgiften för dagvatten är uppdelad på Dagvatten fastighet (Df) och Dagvatten gata (Dg). Villakunder betalar endast en avgift för Df resp. Dg (se nedan) oavsett storlek på fastighetens tomtyta.

Avgiften Dagvatten fastighet betalas av ägare till fastigheter som är anslutna till anläggningsbolagets dagvattenledning.

Avgiften Dagvatten gata betalas av ägare till fastigheter som ligger inom anläggningsbolagets verksamhetsområde för Dagvatten gata, dvs i områden där lokalgatorna/allmän platsmark avvattnas till anläggningsbolagets dagvattennät.

Rörliga avgifter

De rörliga avgifterna täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter och spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas vara lika stor.

Villa ansluten till nyttigheterna Vatten, Spillvatten och Dagvatten.
Vattenförbrukning 150 m³/år, avgifterna är inkl moms.
summeringar är avrundade uppåt till närmaste 10-kronor.

Rörlig avgift


150 m³ x 10,06 kr Vatten

1 510 kr

150 m³ x 15,06 kr Spill

2 260 kr

Total rörlig kostnad inkl. moms

3 770 krFast avgift


Anslutning Vatten

926,25 kr

Anslutnig Spill

1 240,00 kr

Anslutning Dagvatten

298,75 kr

Vattenmätare Vatten

300,00 kr

Vattenmätare Spill

300,00 kr

Lägenhetsavgift Vatten

1 130,00 kr

Lägenhetsavgift Spill

1 415,00 kr

Lägenhetsavgift Dagvatten

298,75 krTotal fast kostnad inkl. moms

5 910 krTotal kostnad per år, inkl moms

9 680 kr