Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

ÅVC Plus på Hörnefors återvinningscentral

Privatpersoner som bor i Hörnefors kan efter en utbildning få tillgång till återvinningscentralen, för självservice utanför bemannade öppettider.

Efter en kort utbildning kan du sortera ditt grovavfall på egen hand. Tack för att du återvinner!

Uppdaterad 2021-08-05: Vi har fått in ungefär 250 intresseanmälningar till höstens utbildningar. Vi planerar för att påbörja de första utbildningarna från vecka 33 och framåt. Kallelser skickas ut via sms veckan innan det är dags för utbildning.

Uppdaterad 2021-07-27: Nu finns länk till intresseanmälningar för höstens utbildningar på plats, längre ner på denna sida. Du som anmäler intresse får en köplats. När vi kallar till utbildningen får du en tid via sms senast veckan innan utbildningen. Missar du ditt utbildningstillfälle får du en ny chans längre fram.

Uppdaterad 2021-06-01: Denna och nästa vecka kallar vi till de sista utbildningsomgångarna innan sommaruppehållet. Totalt har vi utbildat drygt 300 kunder och alla som nu står i kö ska få erbjudan om ett utbildningstillfälle. De som står i kö och inte har möjlighet att delta vid de tider vi kallar till i juni kommer att få en ny chans i höst.

Så här får du ÅVC Plus

För att få ÅVC Plus måste du gå en utbildning, som tar ungefär en timme. Den genomförs på återvinningscentralen. Utbildningen ger dig behörighet till ÅVC Plus, du kan då använda ditt körkort som nyckel till grinden söndag till torsdag kl 09-20.

Är du över 18 år, saknar körkort men vill kunna lämna grovavfall med cykel kan vi ordna ett särskilt kort till dig. Kontakta Kundservice så hjälper vi dig!

Du kommer att kunna anmäla dig till utbildningarna på en länk på denna sida. När du anmäler dig hamnar du i en kö. När det blir din tur får du kallelse till utbildning via sms. Tackar du nej till utbildningstillfället hamnar du i kön igen och erbjuds utbildning vid ett senare tillfälle.

Hur många utbildar vi?

Under vårens utbildningar har vi behövt begränsa antalet deltagare vid varje utbildning till 6-7 personer. Trots det har vi utbildat närmare 300 personer. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer men hoppas kunna ha större grupper under höstens utbildningar.

Önska tider för utbildning

När du anmäler dig fyller du i vilka tider som passar dig bäst. Vi kan inte garantera en viss tid för utbildning. När vi kan börja utbilda i större grupper kommer det att vara enklare att flytta deltagare mellan utbildningar, men det kan vara svårt att ge exakt den tid du vill ha. Vi hoppas att du har förståelse för detta.

Säker utbildning

Vi håller utbildningen utomhus och anpassar grupperna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kom ihåg att hålla avstånd. Är du sjuk, stanna hemma. Missar du utbildningen hamnar du tillbaka i kön och blir kallad till ett annat utbildningstillfälle.

ÅVC Plus finns just nu enbart på Hörnefors återvinningscentral.

Anmälningslänk

Länk för intresseanmälan till utbildningenlänk till annan webbplats

Utbildningarna pågår under hösten 2021 med start efter semesterperioden.

 • Endast privatpersoner som bor eller har fritidshus i Hörnefors med omnejd får använda ÅVC Plus. Företag får inte använda tjänsten, även om de utför uppdrag åt privatpersoner.
 • ÅVC Plus är personligt och kopplat till ditt körkort. Tjänsten är giltig i fem år från det att du har genomgått utbildning. Vi uppdaterar årligen - om du flyttar från kommunen så kommer du automatiskt att plockas bort ur systemet.
 • Det telefonnummer som du lämnat vid registreringen till självservice ÅVC kan även användas för att informera dig (via sms) om driftstörningar eller annan information som rör självservice ÅVC. Kom därför ihåg att ändra dina uppgifter om du byter nummer.
 • Du får inte ta med avfall eller material som någon annan lämnat från området.
 • Farligt avfall som olja och andra kemikalier får du endast lämna under bemannade öppettider.
 • Om du har avfall som du inte vet hur du ska sortera - kontakta oss eller besök oss under de bemannade tiderna så hjälper vi dig.
 • Området är kameraövervakat. Bryter du mot säkerhetsregler eller lämnar avfall på felaktigt sätt kommer vi att kontakta dig. Du riskerar då att tappa din behörighet till ÅVC Plus.

Vid olycka eller brand, ring 112. Kontakta även Vakins kundservice på 090-161900.

 • Brandsläckare och första förband finns på platsen.
 • Tack för att du städar efter ditt besök! Sopborstar finns på rampen.
 • Vid in- och utpassering, vänta tills grindarna stängts innan du kör vidare, för att förhindra att någon annan kommer in på din inloggning.
 • Klättra aldrig ner i en container! Ring oss om du råkat lägga något fel.
 • Vintertid kan det vara halt på rampen, var försiktig så att du inte halkar. Om det är väldigt dåligt väder kan vi behöva stänga ÅVC Plus, då informerar vi om det som en driftstörning på vakin.se
 • Tack för att du visar hänsyn till våra grannar när du besöker återvinningscentralen. Det är Kanalgatan som gäller vid besök med bil. Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och att säkra lasten så att inte skräp blåser av.

Efter att du genomfört utbildningen får du tillgång till ÅVC Plus. Du kan då öppna grindarna med ditt körkort som nyckel, söndag till torsdag kl 09-20.

Vid riktigt dåligt väder eller tekniska problem kan ÅVC Plus behöva stänga tillfälligt. Då lägger vi in en driftstörning på vakin.se.

Inpassage

Inpassage sker genom att ditt körkort läses av i kortläsaren som är placerad till vänster om infartsgrinden.

Grinden stängs automatiskt efter dig och stängs inte så länge det står en person eller ett fordon i grindöppningen. Vänta efter grinden och se till att den stängs bakom dig. Detta för att undvika att obehöriga tar sig in på området.

Utpassage

När du är klar på återvinningscentralen, kör fram mot grinden så öppnas den automatiskt. Vänligen kontrollera att grinden stängs ordentligt innan du åker från platsen. Detta för att undvika att obehöriga tar sig in på området.

Om den stora grinden inte öppnas finns en gånggrind på sidan som kan öppnas inifrån.

 • Försortera avfallet hemma för ett ännu smidigare besök. Karta hittar du här.PDF
 • Är saken du tänkt slänga hel? Sälj den eller lämna den till återbruk så får den en ny chans.
 • Ta hjälp av vår sorteringsguide för att sortera rätt.

Tack för att du återvinner!

Det bästa för miljön är att minimera inköp och att ge produkter längre liv genom att dela, låna, laga eller återbruka dem. Vakins återvinningscentraler samarbetar med organisationer som säljer eller lånar ut det du skänker till återbruk. Det som blir över, som du sorterar på återvinningscentralen, kan också användas som resurser.

 • Farligt avfall tas omhand på ett säkert sätt så att det inte skadar miljön.
 • Metall återvinns och blir råvara till nya produkter.
 • Förpackningar blir material till nya förpackningar eller produkter.
 • Trädgårdsavfall blir jord eller bränns till energi och värme
 • Material som inte kan återvinnas bränns och blir till energi och värme eller används som konstruktions- och täckmaterial.

Ju bättre du sorterar desto mer användbart blir avfallet.

Tack för att du återvinner!