Kontakta oss på Vakin

Vi är redo att svara på dina funderingar om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

E-post: kundservice@vakin.se

Telefon: 090-16 19 00

Telefontid vardagar: 08:00–14:00

Postadress: 901 84, Umeå

Besöksadress: Övägen 37, Umeå
Visa på karta

Skriv ut

Avfall på öar

Holmön

Holmön har statlig förbindelse med fastlandet. Ön har sophämtning, slamtömning samt återvinningsgård för grovavfall. Sopsäckar används p.g.a. bristande förbindelse, för att ordna sophämtning för fastboende var fjortonde dag. Betalande fritidsboende får använda Vakins säckställ mellan 15/5 till 15/10.

Latrinkärl hämtas och lämnas på samma tider.

För brådskande ärenden kontakta Olle Nygren, 090-550 00 eller 070-663 67 06. Vakins kundservice nås på telefon 090-16 19 00.

Farligt avfall

Under november tar vi ej emot farligt avfall på Holmöns återvinningsgråd

Matavfall

Vakin äger en kompostmaskin som finns på Holmön, vi uppmanar alla att delta i utsortering av matavfall. Ni är alltid välkomna att ringa vår kundservice på 090-16 19 00.

Slamtömning

Slamtömning sker med Vakins entreprenör som tömmer brunnar.

Öppettider Holmöns återvinningsgård 2021

Månad

dag

Tid

Maj
15 lördag

10.00 - 13.00


22 lördag

10.00 - 14.00


29 lördag

10.00 - 13.00

Juni
3 torsdag

17.00 - 19.00


12 lördag

10.00 - 13.00


17 torsdag

17.00 - 19.00


27 söndag

10.00 - 13.00

Juli
1 torsdag

17.00 - 19.00


10 lördag

10.00 - 14.00


15 torsdag

17.00 - 19.00


24 lördag

10.00 - 14.00


29 torsdag

17.00 - 19.00

Augusti
7 lördag

10.00 - 13.00


12 torsdag

17.00 - 19.00


21 lördag

10.00 - 13.00


26 torsdag

17.00 - 19.00

September
4 lördag

10.00 - 13.00


9 torsdag

17.00 - 19.00


18 lördag

10.00 - 13.00


23 torsdag

17.00 - 19.00

Oktober
2 lördag

10.00 - 13.00


9 lördag

10.00 - 13.00


Har endast privat förbindelse med fastlandet. Flera företag är etablerade på ön. Avfall hämtas med kranbil från stora behållare på Stugskär nära färjans kajplats. Här kan även fritidshusägare lägga sitt hushållsavfall under tiden 1/5 till 30/9. Grovavfall får lämnas på valfri ÅVC inom kommunen. Slamtömning sköts av Vakin.

Hushållsavfall kan lämnas på fastlandet, Vakin ordnar kärlplatser som får användas 15/5 till 15/10 som ligger nära där fritidsboende har sina båtplatser. Grovavfall får lämnas på valfri ÅVC inom kommunen. Slamtömning sköts av fastighetsägaren, inget kommunalt ansvar.